Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 145 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nội dung, hoạt động đối ngoại hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh cần trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, bao gồm những nội dung nào sau đây?

A. Việc đi công tác nước ngoài của các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng công tác tại các cơ quan thuộc chính quyền địa phương.

B. Việc đi công tác nước ngoài của các đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

C. Việc mời và đón tiếp Tỉnh trưởng của các địa phương có quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với tỉnh.

D. Việc mời và đón tiếp các đoàn cấp Bộ trưởng, Tỉnh trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước thăm tỉnh theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ.

Câu 2: Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ quy định việc đón tiếp các đoàn khách Cấp cao nước ngoài thăm chính thức. Khi đón Nguyên thủ Quốc gia tại sân bay thành phần gồm có những ai sau đây?

A. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

B. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

C. Vụ trưởng Vụ Ðối ngoại Bộ Ngoại giao.

D. Vụ trưởng Vụ Lễ tân Văn phòng Chủ tịch nước.

Câu 4: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc tổ chức và quản lý đoàn đi công tác nước ngoài?

A. Theo dõi, quản lý việc đi nước ngoài đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định pháp luật hiện hành.

B. Hướng dẫn các đoàn đi công tác trong việc thực hiện các lễ nghi ngoại giao.

C. Thông báo nơi đoàn đến hoạt động cho Bộ Ngoại giao trước ít nhất 7 ngày.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 5: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, khi tổ chức đón tiếp và quản lý các đoàn nước ngoài đến thăm địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm như thế nào?

A. Xây dựng kế hoạch cụ thể.

B. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong việc đón tiếp các đoàn nước ngoài theo quy định.

C. Chủ động triển khai kế hoạch đón tiếp các đoàn nước ngoài theo quy định.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 6: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, Tổ chức mít tinh, diễu hành tại Quảng trường Ba Ðình chỉ tổ chức vào những ngày lễ nào?

A. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4);

B. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương;

C. Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam;

D. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Câu 8: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, khi cần bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi hoặc hủy bỏ các hoạt động trong Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh phải làm gì?

A. Trao đổi ý kiến với Bộ Ngoại giao và trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc;

B. Trao đổi ý kiến với Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc;

C. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc;

D. Trao đổi ý kiến với Bộ Ngoại giao phê duyệt trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc;

Câu 9: Theo anh, chị Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Bộ Ngoại giao.

C. Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh.

D. Cả a, b, c đều sai.

Câu 10: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, "Năm chẵn" được hiểu như thế nào?

A. "Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "2, 4, 6, 8";

B. "Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "0";

C. "Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5, 10";

D. "Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5";

Câu 11: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, "Năm tròn" được hiểu như thế nào?

A. "Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "2, 4, 6, 8, 10";

B. "Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5";

C. "Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5, 10";

D. "Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5" hoặc "0";

Câu 14: Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 của Liên Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ quy định nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong công tác lãnh sự có những nội dung nào sau đây?

A. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật.

B. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao theo quy định của pháp luật.

C. Quy định công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, tổ chức diễu binh, diễu hành tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức vào những ngày lễ nào?

A. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4);

B. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương;

C. Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam;

D. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Câu 16: Theo quy định tại Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ, trụ sở cơ quan Đại diện ngoại giao, trụ sở cơ quan Lãnh sự nước ngoài và nhà ở của viên chức ngoại giao không được sử dụng vào việc gì?

A. Không được sử dụng làm nơi cho thuê;

B. Không được sử dụng làm nơi hoạt động chính trị;

C. Không được sử dụng làm nơi tỵ nạn chính trị;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 17: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, vào năm và ngày lễ nào tại Hà Nội, tổ chức mít tinh với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Năm tròn của ngày  Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

B. Năm chẵn của ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

C. Năm tròn và năm chẵn của ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4);

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 20: Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ quy định khi Đại sứ các nước trình Quốc thư lên Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch, thành phần dự Lễ trình Quốc thư có những ai sau đây?

A. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao.

B. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao.

C. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Lễ tân văn phòng Chính phủ.

D. Cả a, b, c đều đúng.  

Câu 21: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối với những hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài Chương trình đã được phê duyệt và chưa kịp bổ sung Thủ tướng Chính phủ đúng kỳ hạn nhưng không có tính chất phức tạp, nhạy cảm, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết như thế nào?

A. Báo cáo gấp cho Thủ tướng Chính phủ quyết định.

B. Kịp thời thông báo cho Bộ Ngoại giao.

C. Chủ động giải quyết và kịp thời thông báo cho Bộ Ngoại giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi kết thúc hoạt động.

D. Tùy theo từng hoạt động để chủ động giải quyết hoặc kịp thời thông báo cho Bộ Ngoại giao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Câu 22: Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ quy định việc đón tiếp các đoàn khách Cấp cao nước ngoài thăm chính thức. Khi đón Nguyên thủ Quốc gia tại sân bay thành phần gồm có những ai sau đây?

A. Vụ trưởng Vụ Ðối ngoại Bộ Ngoại giao.

B. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

C. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

D. Vụ trưởng Vụ Lễ tân Văn phòng Chủ tịch nước.

Câu 23: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc tổ chức và quản lý đoàn đi công tác nước ngoài?

A. Hướng dẫn các đoàn đi công tác trong việc thực hiện các lễ nghi ngoại giao.

B. Thông báo nơi đoàn đến hoạt động cho Bộ Ngoại giao trước ít nhất 5 ngày.

C. Theo dõi, quản lý việc đi nước ngoài đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định pháp luật hiện hành.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 24: Những nội dung nào sau đây là hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trong Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

A.  Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

B. Các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

C. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế.

D. a và c đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm