Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 211 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Thành phần đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia đến thăm chính thức Việt Nam tại sân bay gồm những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

A. Chủ tịch nước;

B. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao và Ðại sứ nước khách;

C. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ðại sứ Việt Nam tại nước khách, Vụ trưởng Vụ Ðối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước;

D. b và c đúng.

Câu 4: Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của?

A. Toàn hệ thống chính trị.

B. Toàn Đảng, toàn dân tộc;

C. Toàn dân;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 6: Theo quy định tại Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ, trong trường hợp có lý do chính đáng để mở túi Lãnh sự thì việc đó phải được tiến hành như thế nào?

A. Phải có mặt của người đại diện nước ngoài;

B. Phải có mặt của người đại diện cơ quan nước ngoài.

C. Phải có mặt của người đại diện cơ quan Lãnh sự nước ngoài;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 7: Theo quy định tại Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ, trong trường hợp người đại diện cơ quan Lãnh sự nước ngoài từ chối mở túi Lãnh sự thì xử lý thế nào?

A. Báo cáo xin ý kiến của Bộ Ngoại giao;

B. Đề nghị Đại sứ quán nước ngoài nhận về;

C. Trả lại cho cơ quan có thẩm quyền;

D. Trả túi Lãnh sự về nơi xuất phát.

Câu 9: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại củaỦy ba n nhân dân tỉnh, khi xây dựng Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm, có những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Ủy ban nhân dân tỉnh phải làm gì?

A. Tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trước khi đưa vào Chương trình hoạt động đối ngoại;

B. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo Bộ Ngoại giao trước khi đưa vào Chương trình hoạt động đối ngoại;

C. Đưa vào Chương trình hoạt động đối ngoại để báo cáo Bộ Ngoại giao.

D. Cả a, b, c đều sai.

Câu 10: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp Ðoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội với hình thức tiệc rượu vào ngày lễ nào?

A. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương;

B. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

C. Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam;

D. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4);

Câu 11: Những nội dung nào sau đây thuộc nghi thức lễ đón nguyên thủ quốc gia thăm chính thức Việt Nam tại Phủ Chủ tịch?

A. Tặng hoa Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân).

B. Hai Nguyên thủ Quốc gia gặp mặt tại Phủ Chủ tịch.

C. Chủ tịch nước cùng Nguyên thủ Quốc gia nước khách đi duyệt Ðội danh dự.

D. a và c đúng.

Câu 12: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chínhphủ, Bộ  Ngoại giao tổ chức cho Ðoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Ðài Tưởng niệm vào năm và ngày lễ nào?

A. Năm lẻ của ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

B. Năm chẵn của ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

C. Năm tròn của ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 14: Theo quy định Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa cơ quan cấp tỉnh và Bộ Ngoại giao về thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh thì cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm phải làm gì?

A. Trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận quốc tế.

B. Quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế.

C. Đề nghị Bộ Ngoại giao báo cáo Chính phủ xem xét.

D. Trình Chính phủ xem xét quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế.

Câu 16: Theo anh, chị Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?

A. Bộ Ngoại giao

B. Ủy ban nhân dân tỉnh

C. Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh

D. Cả a, b, c đều sai 

Câu 19: Ngày biên phòng toàn dân là ngày nào?

A. Ngày 03 tháng 3

B. Ngày 03 tháng 4

C. Ngày 04 tháng 3

D. Ngày 22 tháng 12

Câu 20: Mốc quốc giới là?

A. Công trình được xây dựng để cố định đường biên giới quốc gia.

B. Dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên đất liền.

C. Dấu hiệu được xây dựng để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên biển.

D. Công trình để xác định đường biên giới quôc gia.

Câu 21: Vùng đặc quyền về kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm phía phía ngoài....

A. thềm lục địa

B. vùng tiếp giáp lãnh hải

C. lãnh hải

D. đường cơ sở

Câu 23: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm:

A. Thông báo cho Bộ Công an danh sách nhân sự người được cấp, sửa đổi hộ chiếu thuyền viên ngay sau khi cấp.

B. Thông báo cho Bộ Ngoại giao danh sách nhân sự người được cấp, sửa đổi hộ chiếu thuyền viên ngay sau khi cấp.

C. Thông báo cho Bộ Nội vụ danh sách nhân sự người được cấp, sửa đổi hộ chiếu thuyền viên ngay sau khi cấp.

D. Thông báo cho Bộ Quốc phòng danh sách nhân sự người được cấp, sửa đổi hộ chiếu thuyền viên ngay sau khi cấp

Câu 24: Lãnh hải Việt Nam có chiều rộng?

A. 10 hải lý

B. 12 hải lý

C. 14 hải lý

D. 24 hải lý

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm