Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 256 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ - Phần 1. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thị thực ký hiệu PV2 được cấp cho:

A. Phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.

B. Phóng viên, báo chí vào hoạt động dài hạn tại Việt Nam.

C. Phóng viên báo chí thường trú tại Việt Nam.

D. Cả A, B, C.

Câu 2: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước  ngoài tại Việt Nam, thị thực ký hiệu NN2 được cấp cho những đối tượng nào sau đây:

A. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

B. Người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

C. Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

D. Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

Câu 5: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm:

A. Hướng dẫn thủ tục, trình tự cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

B. Hướng dẫn thủ tục, trình tự cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu thuyền viên.

C. Hướng dẫn thủ tục, trình tự cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu phổ thông.

D. Hướng dẫn thủ tục, trình tự cấp giấy thông hành qua biên giới cho Công dân Việt Nam ở trong nước.

Câu 6: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, các giấy tờ sau đây cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh:

A. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu phổ thông, giấy chứng minh biên giới

B. Hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành, giấy chứng minh biên giới

C. Hộ chiếu công vụ, hộ chiếu thuyền viên, giấy thông hành hồi hương

D. Hộ chiếu ngoại giao, giấy thông hành, giấy chứng minh biên giới

Câu 9: Đảo đá không thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một đời sống kinh tế riêng thì không có…..

A. vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

B. lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.

C. thềm lục địa và lãnh hải.

D. vùng nội thủy và thềm lục địa

Câu 10: Theo Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, thuật ngữ “cơ quan đại diện lãnh sự” được hiểu là?

A. Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự quán.

B. Lãnh sự quán.

C. Tổng Lãnh sự quán.

D. Tổng Lãnh sự quán, Công sứ quán và Lãnh sự quán.

Câu 11: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thị thực ký hiệu NN1 được cấp cho những đối tượng nào sau đây:

A. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

B. Người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

C. Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

D. Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

Câu 16: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an có trách nhiệm:

A. Cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

B. Cấp, sửa đổi hộ chiếu công vụ

C. Cấp, sửa đổi hộ chiếu thuyền viên

D. Cấp, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Người đi làm