Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

  • 11/09/2021
  • 99 Câu hỏi
  • 297 Lượt xem

Trắc nghiệm hay chia sẻ bộ tài liệu Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ có đáp án, phù hợp với việc thi tuyển công chức ngành Ngoại vụ, nâng ngạch, thăng hạng viên chức....

2.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

11/09/2021

Điểm TB

1.7

Tham gia thi

2 Lần thi