Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 49 Câu hỏi
  • 1.5K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 49 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

03/11/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

133 Lần thi

Câu 1: Chuỗi số “00-08-ac-41-5d-9f” có thể là:

A. Địa chỉ IP

B. Địa chỉ port

C. Địa chỉ MAC

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Cho biết chức năng của Proxy:

A. Là máy đại diện cho một nhóm máy đi thực hiện một dịch vụ máy khách (client service) nào đó

B. Là một thiết bị thống kê lưu lượng mạng

C. Tất cả đều đúng

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Frame là dữ liệu ở tầng:

A. Physical

B. Network

C. Data Link

D. Transport

Câu 5:  Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch

A. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI

B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI

C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSI

D. Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI

Câu 7:  Router là 1 thiết bị dùng để:

A. Định tuyến giữa các mạng

B. Lọc các gói tin dư thừa

C. Mở rộng một hệ thống mạng

D. Cả 3 đều đúng

Câu 8: Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là:

A. Các loại cáp như: UTP, STP, cáp điện thoại,...

B. Cáp quang, sóng điện từ,...

C. Tất cả môi trường nêu trên

D. Bao gồm b và c

Câu 9: Thiết bị Hub cho phép:

A.  Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại tín hiệu truyền đến nó

B. Ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó

C. Giúp định tuyến cho các packets

D.  Kết nối nhiều máy tính lại với nhau để tạo thành một nhánh LAN (segment)

Câu 10: Thiết bị Router cho phép:

A. Kéo dài 1nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại tín hiệu truyền đến nó

B. Kết nối nhiều máy tính lại với nhau

C. Liên kết nhiều mạng LAN lại với nhau, đồng thời ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó và giúp việc định tuyến cho các packets.

D. Định tuyến cho các packet, chia nhỏ các Collision Domain nhưng không chia nhỏ các Broadcast Domain

Câu 11: Tầng Network (cụ thể trong tầng IP) chịu trách nhiệm:

A. Dựa trên địa chỉ IP đích có trong packet mà quyết định chọn đường thích hợp cho packet.

B. Quyết định đích đến của packet.

C. Phát hiện packet bị mất và cho gởi lại packet mất.

D. Chia nhỏ packet thành các frame.

Câu 12: Cho biết ứng dụng nào thuộc loại Client/Server:

A.  WWW (world wide web)

B. WinWord

C. Excel

D. Photoshop

Câu 15: Những địa chỉ nào thuộc về lớp A:

A. 10001100. 11001100. 11111111. 01011010

B. 11001111. 11110000. 10101010. 01010101

C. 01111010. 10100101. 11000011. 11100011

D. 11011010. 10101010. 01010101. 11110011

Câu 16: Địa chỉ IP có độ dài bao nhiêu bit và được phân thành bao nhiêu lớp?

A. 32 bit, 4 lớp (A, B,C,D)

B. 32 bit, 5 lớp (A,B,C,D,E)

C. 48 bit, 4 lớp (A,B,C, D)

D. 48 bit, 5 lớp (A,B,C,D,E)

Câu 17: Server là gì?

A. Là một máy tính, cài đặt chương trình phần mềm cung cấp dịch vụ cho các máy tính khác

B. Là một tập hợp các máy tính có cấu hình mạnh, cung cấp dịch vụ cho các máy tính khác

C. Là một chương trình phần mềm cung cấp dịch vụ cho các máy tính khác

D. Là một máy tính có cấu hình mạnh

Câu 18: Lớp Truy nhập mạng trong mô hình giao thức TCP/IP tương ứng với lớp/cụm các lớp nào trong mô hình OSI?

A.  Lớp Vật lý.

B. Lớp Vật lý, Lớp Liên kết dữ liệu.

C. Lớp Mạng.

D. Lớp Vật lý, Lớp Liên kết dữ liệu, Lớp Mạng.

Câu 19: Chức năng của lớp truy nhập mạng trong mô hình TCP/IP là? Chọn một câu trả lời

A. Đóng gói dữ liệu IP vào khung.

B. Điều khiển luồng.

C.  Định tuyến.

D. Ánh xạ địa chỉ IP sang địa chỉ vật lý.

Câu 20: Kỹ thuật CSMA/CD thì mỗi nút mạng sẽ thử truy cập ngẫu nhiên và đợi trong khoảng thời gian là bao lâu?

A. 102.2μs.

B. Bằng số ngẫu nhiên nhân với khe thời gian.

C. 51.2μs.

D. 52.1μs.

Câu 22: Định dạng đơn vị thông tin tại lớp truy nhập mạng là?

A. Đoạn dữ liệu.

B. Gói dữ liệu.

C. Bản tin.

D. Khung dữ liệu.

Câu 23: Định dạng đơn vị thông tin tại lớp Liên mạng là?

A. Gói dữ liệu.

B. Đoạn dữ liệu.

C.  Bản tin.

D. Khung dữ liệu.

Câu 24: Định dạng đơn vị thông tin lớp Giao vận là?

A. Khung dữ liệu.

B.  Đoạn dữ liệu.

C.  Bản tin.

D. Gói dữ liệu.

Câu 25: Định dạng đơn vị thông tin tại lớp Ứng dụng là?

A. Bản tin.

B. Khung dữ liệu.

C. Đoạn dữ liệu.

D. Gói dữ liệu

Câu 26: Giao thức IP hoạt động tại lớp nào trong mô hình TCP/IP?

A. Lớp truy nhập mạng.

B. Lớp liên mạng.

C. Lớp phiên.

D. Lớp truyền tải.

Câu 27: Chức năng của giao thức IP là?

A. Định nghĩa cơ chế định địa chỉ trong mạng Internet.

B. Phân đoạn và tái tạo dữ liệu.

C. Định hướng đường cho các đơn vị dữ liệu đến các host ở xa.

D. Phân đoạn.

Câu 28: Client là gì?

A. Là máy tính sử dụng các dịch vụ do máy Server cung cấp

B. Là một chương trình phần mềm yêu cầu phục vụ từ các Server

C. Là một tập hợp các chương trình phần mềm thông thường

D. Là một máy tính có cấu hình mạnh

Câu 29: Chức năng của giao thức bản tin điều khiển (ICMP- lệnh ping) là?

A. Định tuyến lại.

B. Điều khiển luồng; Phát hiện sự không đến đích.

C. Kiểm tra các host ở xa có hoạt động hay không.

D. Điều khiển luồng.

Câu 30: Cho địa chỉ IP 192.168.2.30/12, mặt nạ mạng là?

A. 255.240.0.0

B. 255.255.0.0

C. 255.255.255.0

D. 255.255.240.0

Câu 31: Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ quảng bá là?

A.  192.55.255.255

B. 192.255.255.255

C.  192.55.12.255

D. 192.55.12.127

Câu 32: Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, mặt nạ mạng là?

A. 192.55.12.240

B. 192.55.12.255

C. 192.55.12.28

D. 255.255.255.240

Câu 33: Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ mạng là?

A. 192.55.12.232

B. 192.55.120.112

C. 192.55.12.122

D. 192.55.12.112

Câu 34: Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, dải địa chỉ IP hợp lệ là?

A. 192.55.12.1 đến 192.55.12.254

B. 192.55.12.113 đến 192.55.12.126

C. 192.55.12.254 đến 192.55.12.126

D. 192.55.12.1 đến 192.55.12.126

Câu 35: Địa chỉ IP 123.12.22.1 thuộc lớp nào?

A. Lớp B.

B. Lớp C.

C. Lớp A.

D. Lớp D.  

Câu 36: Địa chỉ IP 128.122.11.1 thuộc lớp nào?

A. Lớp B.

B. Lớp D.

C. Lớp A.

D. Lớp C.

Câu 37: Địa chỉ IP 132.168.33.1 thuộc lớp nào?

A. Lớp D.

B. Lớp A.

C. Lớp B.

D. Lớp C.

Câu 38: Địa chỉ IP 191.11.20.3 thuộc lớp nào?

A. Lớp A.

B. Lớp D.

C.  Lớp C.

D.  Lớp B.

Câu 39: Mạng LAN có các đặc điểm nào sau đây. Hãy chọn câu trả lời chính xác nhất?

A. Có phạm vi rộng, băng thông thấp, quản trị mạng phức tạp

B. Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị mạng và giá thành thấp

C. Có phạm vi rộng, băng thông lớn, quản trị mạng đơn giản

D. Có phạm vi hẹp, băng thông thấp, dễ quản trị và giá thành cao

Câu 40: Địa chỉ IP 192.132.20.3 thuộc lớp nào?

A. Lớp A.

B. Lớp B.

C.  Lớp C.

D. Lớp D.

Câu 41: Địa chỉ IP 223.111.80.3 thuộc lớp nào?

A. Lớp A.

B. Lớp C.

C. Lớp D.

D. Lớp B.

Câu 42: Địa chỉ IP 225.11.20.3 thuộc lớp nào?

A.  Lớp A.

B. Lớp B.

C. Lớp D.

D. Lớp C.

Câu 43: Địa chỉ IP 239.11.20.3 thuộc lớp nào?

A. Lớp C.

B. Lớp D.

C. Lớp A.

D. Lớp B.

Câu 44: Subnet mask 255.0.0.0 dành cho lớp địa chỉ nào?

A. Lớp A.

B. Lớp D.

C. Lớp B.

D. Lớp C.

Câu 45: Subnet mask 255.255.0.0 dành cho lớp địa chỉ nào?

A.  Lớp C.

B. Lớp A.

C. Lớp D.

D. Lớp B.

Câu 46: Subnet mask 255.255.255.0 dành cho lớp địa chỉ nào?

A. Lớp D.

B. Lớp B.

C. Lớp A.

D. Lớp C.

Câu 48: Mạng WAN có các đặc điểm nào sau đây.  Hãy chọn câu trả lời chính xác nhất?

A. Có phạm vi hẹp, băng thông thấp, dễ quản trị và giá thành cao

B. Có phạm vi rộng, băng thông thấp, quản trị mạng phức tạp

C. Có phạm vi rộng, băng thông lớn, quản trị mạng đơn giản

D. Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị mạng và giá thành thấp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 133 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 49 Câu hỏi
  • Người đi làm