Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 78 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Ngân hàng được phong tỏa tài khoản tiền gửi của khách hàng khi thoả điều kiện nào?

A. Khi có thỏa thuận giữa chủ tài khoản và ngân hàng 

B. Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

C. Các trường hợp khác do pháp luật quy định 

D. Cả a , b và c đều đúng

Câu 2: Những tài khoản nào được thực hiện gửi – rút liên chi nhánh:

A. Tài khoản tiết kiệm truyền thống, tiền gửi không kỳ hạn VNĐ của cá nhân

B. Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ của Pháp nhân,Tiền gửi của đồng chủ sở hữu, các trường hợp liên quan đến người giam hộ -đại diện, ủy quyền. 

C. Tiết kiệm tích lũy, trung hạn linh hoạt, tiết kiệm dự thưởng, khuyến mãi, mọi hình thức huy động bằng ngoại tệ, vàng

Câu 4: Trong hướng dẫn thực hiện quy chế về tiền gửi tiết kiệm thì các trường hợp sau phải điểm chỉ (lăn tay):

A. Khách hàng không biết ký hoặc khuyết tật không ký được. 

B. Khách hàng yêu cầu. 

C. Giao dịch viên nhận thấy khách hàng ký không quen do ít ký 

D. Câu a, b và c đều đúng

Câu 6: Trong điều kiện bình thường thì thời hạn xuất trình sec là:

A. 30 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của pháp luật

B. 30 ngày, không tính ngày nghỉ theo qiuy định của pháp luật 

C. 45 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của pháp luật 

D. 45 ngày, không tính ngày nghỉ theo qiuy định của pháp luật

Câu 8: Chứng từ nào sau đây có thể dùng để giao dịch tiền mặt hoặc giao dịch chuyển khoản: 

A. Ủy nhiệm chi 

B. Séc

C. Giấy lĩnh tiền mặt 

D. Câu a, b và c đều đúng 

Câu 10: Khi khách hàng tham gia tiết kiệm VND dự thưởng, nếu trúng giải trên 10.000.000đ thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo Anh (Chị) tỉ lệ đóng thuế là bao nhiêu?

A. 5% trên tổng số tiền trúng giải

B. 10% trên phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng

C. 10% trên tổng số tiền trúng giải. 

D. 15% trên tổng số tiền trúng giải 

Câu 11: Thời hạn hiệu lực thanh toán của tờ séc là:

A. 10 ngày làm việc kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đến khi đươc nộp vào đơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ

B. 15 ngày làm việc kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đến khi đươc nộp vào đơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ

C. 15 ngày kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đến khi đươc nộp vào đơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày lễ 

D. Cả 3 câu trên đều Sai 

Câu 12: Trong hệ thống Sacombank, Tài khoản Âu Cơ được mở nơi nào?

A. Tại tất cả các chi nhánh và PGD trực thuộc Sacombank

B. Tại các chi nhánh 8/3 và các PGD trực thuộc chi nhánh 8/3 của các khu vực trong hệ thống

C. Tại chi nhánh 8/3 Tp HCM và các PGD trực thuộc chi nhánh 8/3 Tp HCM

Câu 13: Dịch vụ E- Sacombank mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin tài khoản?

A. Tiền gửi không kỳ hạn 

B. Tiền gửi có kỳ hạn 

C. Tiền vay 

D. Cả 3 câu trên

Câu 14: Khi gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, khách hàng sẽ được chi trả ra sao nếu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi rơi vào tình trạng không có khả năng thanh toán (được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định).

A. Chi trả 20.000.000đ cho mỗi khách hàng. 

B. Chi trả 50.000.000đ cho mỗi khách hàng. 

C. Tùy theo số tiền khách hàng gửi (tính cả vốn và lãi)

D. Cơ quan bảo hiểm chi trả theo số tiền khách hàng gửi (tính cả vốn + lãi), nhưng không quá 50 triệu đồng cho mỗi khách hàng; phần vượt trên 50 triệu còn lại (nếu có) sẽ được trả trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phú hợp với quy định của pháp luật về giải thể, phá sản.

Câu 15: Người chưa thành niên (dưới 15 tuổi) khi gởi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng cần phải có những điều kiện gì?

A. Chứng minh có tài sản riêng đủ để thực hiện nghĩa vụ dân sự theo bộ luật dân sự. 

B. Phải viết giấy cam kết với Ngân hàng. 

C. Phải có xác nhận của Chính quyền địa phương. 

D. Phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật

Câu 16: Thời hạn cho vay tối đa đối với nghiệp vụ cho vay cầm cố sổ:

A. 03 tháng 

B. 06 tháng 

C. 12 tháng 

D. Phù hợp với kỳ hạn thẻ tiền gửi 

Câu 17: Trong nghiệp vụ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, mức cho vay tối đa đối với khoản vay cùng loại tiền (vàng) với thẻ tiền gửi:

A. SD tiền gửi + Lãi tiền gửi – Lãi tiền vay

B. (SD tiền gửi x 90%) + Lãi tiền gửi – Lải tiền vay

C. Bằng số dư tiền gửi

D. (SD tiền gửi x 95%) + Lãi tiền gửi – Lải tiền vay 

Câu 18: Người được ủy quyền từ chủ tài khoản có thể ủy quyền cho người thứ ba?

A. Được ủy quyền  

B. Không được ủy quyền

C. Được ủy quyền 1 phần 

D. Chỉ được ủy quyền khi văn bản của ủy quyền của chủ tài khoản có ghi rõ được phép ủy quyền

Câu 19: Đối với Tiền gửi có kỳ hạn, T24 thực hiện dự chi cho tháng có 31 ngày như sau:

A. Dự chi theo số ngày thực tế

B. Dự chi ngày 31, không dự chi ngày 30

C. Dự chi ngày 30, không dự chi ngày 31 

D. Dự chi ngày 29 cho cả ngày 30

Câu 20: Khi khách hàng đến NH để tất toán sổ tiết kiệm, do chương trình dự chi lãi suất thấp hơn khách hàng được hưởng, GDV sẽ:

A. Tính lãi và chi cho khách hàng theo đúng số trên máy dự chi

B. Chi đúng theo số tiền khách hàng thực hưởng sau đó sẽ hạch toán nội bộ sau

C. Hạch toán chi lãi bổ sung sau đó chi lãi theo số thực tế khách hàng được hưởng

Câu 21: Khi khách hàng đến nộp tiền để trả giảm vốn (không có yêu cầu của khách hàng trả cụ thể vào hợp đồng nào) theo thứ tự ưu tiên, GDV sẽ:

A. Trả vào Hợp đồng có lãi suất cao nhất 

B. Trả vào hợp đồng có dư nợ cao nhất 

C. Trả vào hợp đồng có dư nợ thấp nhất 

D. Trả vào hợp đồng có ngày đáo hạn gần nhất

Câu 22: Khách hàng có thể trả tiền vay theo hình thức:

A. Nộp tiền vào tài khoản tiền vay 

B. Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi sau đó GDV tự trích sang tài khoản tiền vay 

C. Chuyển khoản từ ngân hàng khác sang 

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 23: Khách hàng có nhiều hợp đồng vay bị quá hạn, thì khi khách hàng nộp tiền vào trả nợ GDV sẽ:

A. Trả vào món có dư nợ cao nhất

B. Trả vào món có lãi xuất cao nhất

C. Trả vào món có số ngày quá hạn nhiều nhất 

D. Tất cả đáp án trên

Câu 24: SEC được ký phát để ra lệnh trả tiền:

A. Cho một người xác định và cho phép chuyển nhượng Sec. 

B. Cho một người xác định và không cho phép chuyển nhượng Sec. 

C. Cho người cầm tờ Sec 

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

Câu 25: Tờ Sec có thể được chuyển nhượng:

A. Toàn bộ số tiền ghi trên SEC

B. Một phần số tiền ghi trên SEC 

C. Không được chuyển nhượng 

D. Tất cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 12
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm

Cùng danh mục