Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 213 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Khách hàng xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu (không có bản gốc chứng từ vận tải) và đề nghị BIDV chiết khấu theo hình thức T/T, Chi nhánh sẽ xử lý như thế nào?

A. Từ chối đề nghị của Khách hàng vì thiếu chứng từ so với quy định của BIDV. 

B. Có thể chấp thuận chiết khấu nếu Khách hàng xuất trình bản sao Tờ khai hải quan (đã được đối chiếu, xác thực với bản gốc) chứng thực lô hàng xuất khẩu liên quan đã được làm thủ tục thông quan 

C. Chấp thuận chiết khấu như đề xuất của Khách hàng 

D. Chấp thuận chiết khấu nếu Khách hàng có văn bản cam kết bổ sung bản gốc chứng từ vận tải chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày chiết khấu 

Câu 9: Theo Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng DN của BIDV, trường hợp nào được xem xét cho vay không có TSBĐ?

A. Khách hàng xếp hạng AA trở lên, hệ số nợ ≤ 2,5 

B. Khách hàng xếp hạng AA trờ lên, hệ số nợ ≤ 2,5, khách hàng không có nợ gốc bị chuyển quá hạn tại BIDV trong 01 năm gần nhất

C. Khách hàng xếp hạng AA trở lên, hệ số nợ ≤ 2,5, khách hàng không có nợ bị chuyển quá hạn tại BIDV trong 01 năm gần nhất 

D. Khách hàng xếp hạng AA trở lên, hệ số nợ ≤ 2,5, khách hàng không có nợ bị chuyển quá hạn trong 01 năm gần nhất

Câu 10: Tỷ lệ tài sản bảo đảm được tính theo công thức như thế nào?

A. Tổng giá trị TSBĐ/Tổng dư nợ cho vay, bảo lãnh quy đổi

B. Tổng giá trị TSBĐ/Tổng dư nợ cho vay, bảo lãnh và cam kết thanh toán

C. Tổng giá trị TSBĐ quy đổi/Tổng dư nợ cho vay, bảo lãnh và cam kết thanh toán quy đổi 

D. Tổng giá trị TSBĐ/Tổng dư nợ cho vay, bảo lãnh và cam kết thanh toán quy đổi

Câu 22: Trường hợp Chi nhánh nhận thế chấp quyền kinh doanh, phát triển dự án, giá trị TSBĐ được xác định dựa theo?

A. Giá trị QSD đất dự án tính toán theo giá thị trường

B. Chi phí thực tế mà Chủ đầu tư đã bỏ ra trong việc triển khai, kinh doanh dự án để hình thành dự án 

C. Chi phí tiền thuê đất nộp cho nhà nước 

D. Tổng dự toán xây dựng dự án

Câu 23: Trường hợp nhận thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các khoản vay (không gắn với sản phẩm cho vay nhà ở của BIDV), giá trị TSBĐ áp dụng CS cấp tín dụng là?

A. Giá trị QSD đất dự án tính toán theo giá thị trường 

B. Tổng giá trị theo hợp đồng mua bán

C. Giá trị bên mua nhà đã thanh toán cho Chủ đầu tư

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 24: Theo văn bản số 796/CV-QLTD ngày 11/05/2012 của BIDV về chỉ đạo lãi suất trong hoạt động cho vay, đối với các khoản cho vay mới "Chi nhánh xác định kỳ hạn trả lãi định kỳ không quá 3 tháng lần đối với loại khoản vay nào?

A. Các khoản vay ngắn hạn

B. Các khoản vay trung hạn và dài hạn

C. Các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 

D. Các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trừ trường hợp khách hàng cá nhân vay cầm cố số tiết kiệm, giấy tờ có giá

Câu 25: Theo văn bản số 796/CV-QLTD ngày 11/05/2012 của BIDV về chỉ đạo lãi suất trong hoạt động cho vay, mức lãi suất tối thiểu áp dụng đối với các khoản nợ quá hạn được xác định là bao nhiêu?

A. 100% lãi suất cho vay trong hạn 

B. 120% lãi suất cho vay trong hạn

C. 150% lãi suất cho vay trong hạn 

D. Tối thiểu từ 120% đến tối đa 150% lãi suất cho vay trong hạn 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm