Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 278 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Công thức nào cho kết quả bằng 45?

A. 3 10C

B. 3 10A

C. 10! 8!2!

D. 5!3!

Câu 18: Lô có 6 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu. Chọn ngẫu nhiên lầ n lượt ra 3 sản phẩm . Gọi A, B, C lần lượt là biến cố sản phẩm thứ 1, thứ 2, thứ 3 là tốt:

A. A, B, C là các biến cố xung khắc

B. A, B, C là các biến cố không xung khắc

C. A, B, C là các biến cố đối lập

D. Cả B và C đều đúng

Câu 19: Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm có hoàn lại từ lô có 6 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu. Gọi A, B, C lần lượt là biến cố sản phẩm thứ 1, thứ 2, thứ 3 là tốt:

A. A, B, C là các biến cố xung khắc

B. A, B, C là các biến cố đối lập

C. A, B, C là hệ biến cố đầy đủ

D. Cả A và B đều đúng

Câu 20: Quan sát 2 cầu thủ ném bóng vào rổ. Mỗi cầu thủ ném một quả. Gọi A, B tương ứng là các biến cố cầu thủ thứ nhất, thứ hai ném trúng rỏ. Khi đó A+B là biến cố:

A. Cả hai cầu thủ cùng ném trúng rổ

B. Có ít nhất một cầu thủ ném trúng rổ

C. Không có cầu thủ nào ném trúng rổ

D. Cả A và B và C đều sai

Câu 27: Kiểm tra 3 sản phẩm được chọn từ lô hàng có 7 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm x ấu. Gọi A, B, C lần lượt là biến cố sản phẩm thứ 1, thứ 2, thứ 3 là tốt. Khi đó C + AB ABC+ABC ABC là biến cố:

A. Có ít nhất 2 sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm kiểm tra

B. Có ít nhất 1 sản phẩm tốt

C. Có không quá 2 sản phẩm tốt

D. Có duy nhất 2 sản phẩm tốt

Câu 29: Kiểm tra 3 sản phẩm được chọn từ lô hàng có 8 sản phẩm tốt và 6 sản phẩm xấu. Gọi A, B, C lần lượt là biến cố sản phẩm thứ 1, thứ 2, thứ3 là tốt. Khi đó ABC là biến cố:

A. Không có sản phẩm nào tốt trong trong 3 sản phẩm kiểm tra

B. Có ít nhất 1 sản phẩm tốt

C. Có không quá 2 sản phẩm tốt

D. Có 2 sản phẩm tốt

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên