Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 176 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 0 tuần

B. 01 tuần

C. 02 tuần

D. 03 tuần

Câu 2: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 0 tuần

B. 01 tuần

C. 02 tuần

D. 03 tuần

Câu 3: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 01 phương án rút ngắn

B. 02 phương án rút ngắn

C. 03 phương án rút ngắn

D. 04 phương án rút ngắn

Câu 4: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 01 phương án

B. 02 phương án

C. 03 phương án

D. 04 phương án

Câu 5: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 30 triệu đồng

B. 50 triệu đồng

C. 100 triệu đồng

D. 150 triệu đồng

Câu 6: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 30 triệu đồng

B. 50 triệu đồng

C. 100 triệu đồng

D. 150 triệu đồng

Câu 7: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 30 triệu đồng

B. 50 triệu đồng

C. 100 triệu đồng

D. 150 triệu đồng

Câu 8: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 100 triệu đồng

B. 150 triệu đồng

C. 200 triệu đồng

D. 250 triệu đồng

Câu 9: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. Tiến trình tới hạn đầu tiên vẫn là tiến trình tới hạn

B. Xuất hiện 01 tiến trình tới hạn mới

C. Xuất hiện 02 tiến trình tới hạn mới

D. Xuất hiện 03 tiến trình tới hạn mới

Câu 10: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 30 triệu đồng

B. 50 triệu đồng

C. 100 triệu đồng

D. 150 triệu đồng

Câu 11: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 30 triệu đồng

B. 50 triệu đồng

C. 100 triệu đồng

D. 150 triệu đồng

Câu 19: Để đánh giá tình hình thực hiện dự án tại từng thời điểm nhất định. Người quản lý dự án thường phải tính hai loại sai lệch:

A. Hai sai lệch đều có dấu âm là tốt

B. Hai sai lệch đều có dấu dương là tốt

C. Sai lệch (1) có dấu dương, sai lệch (2) có dấu âm là tốt

D. Sai lệch (1) có dấu âm, sai lệch (2) có dấu dương là tốt

Câu 20: Khi bố trí nguồn lực thực hiện dự án cần tuân thủ:

A. 4 nguyên tắc ưu tiên

B. 5 nguyên tắc ưu tiên

C. 6 nguyên tắc ưu tiên

D. 7 nguyên tắc ưu tiên

Câu 21: Quy trình bố trí nguồn lực trên sơ đồ GANTT, có:

A. 2 bước

B. 3 bước

C. 4 bước

D. 5 bước

Câu 22: Đơn vị nguồn lực trên sơ đồ GANTT được thể hiện:

A. Trên trục hoành phía trái

B. Trên trục hoành phía phải

C. Trên trục tung phía dưới trục hoành

D. Trên trục tung phía trên trục hoành

Câu 23: Bố trí nguồn lực thực hiện dự án trên sơ đồ GANTT, được thực hiện:

A. Phía dưới trục hoành bên trái

B. Phía dưới trục hoành bên phải

C. Phía trên trục hoành bên trái

D. Phía trên trục hoành bên phải

Câu 24: Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Phương pháp sơ đồ GANTT chỉ ra được phương thức điều hoà nguồn lực

B. Phương pháp sơ đồ GANTT không chỉ ra được làm thế nào để san bằng sự căng thẳng hay nhàn rỗi trong huy động nguồn lực

C. Phương pháp sơ đồ GANTT đơn giản, dễ thực hiện

D. Phương pháp sơ đồ GANTT áp dụng cho những dự án quy mô nhỏ

Câu 26: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Có thể chuyển đổi sơ đồ GANTT thành sơ đồ PERT cải tiến

B. Sơ đồ PERT cải tiến là một sơ đồ mạng lưới

C. Sơ đồ PERT cải tiến là sơ đồ PERT được biểu diễn trên hệ trục tọa độ 3 chiều

D. Sơ đồ PERT cải tiến là sơ đồ PERT được biểu diễn trên hệ trục tọa độ 2 chiều

Câu 28: Khí bố trí nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến phải tuân thủ theo nguyên tắc:

A. Trục hoành biểu diễn thời gian của từng tiến trình, trục tung biểu diễn các tiến trình và hao phí nguồn lực của từng công việc

B. Loại bỏ công việc cùng tên trong các tiến trình khác nhau, chỉ để lại công việc đó trong một tiến trình duy nhất

C. Bố trí nguồn lực cho các công việc theo từng tiến trình trên sơ đồ PERT cải tiến

D. Tất cả các câu trên

Câu 29: Vị trí của công việc cùng tên nằm trong các tiến trình khác nhau của sơ đồ PERT khi đưa vào sơ đồ PERT cải tiến, thì:

A. Giống nhau

B. Khác nhau

C. Tùy theo độ dài thời gian của mỗi tiến trình

D. Tất cả các câu trên

Câu 30: Đường điều hòa nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến, thể hiện:

A. Sự căng thẳng về nhu cầu nguồn lực thực hiện dự án

B. Sự nhàn rỗi về nhu cầu nguồn lực thực hiện dự án

C. Sự căng thẳng và nhàn rỗi về nhu cầu nguồn lực thực hiện dự án

D. Sự khan hiếm nguồn lực

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên