Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 211 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

27/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: Chi phí ẩn - SCP là biểu thị:

A. Chi phí không phù hợp

B. Chi phí không nhìn thấy được

C. Chi phí cần cắt giảm

D. Tất cả câu trên

Câu 3: Để nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, cần phải đầu tư chiều sâu:

A. Đổi mới công nghệ

B. Tổ chức lại quy trình

C. Đào tạo huấn luyện

D. Thuê chuyên gia nước ngoài

Câu 4: Đo là hoạt động nhằm:

A. Xác định giá trị tuyệt đối của một chỉ tiêu chất lượng

B. Đo lường giá trị thực của chỉ tiêu chất lượng

C. Định ra một định lượng giá trị của một chỉ tiêu chất lượng

D. Tất cả các câu trên

Câu 8: Hệ số hiệu quả sử dụng sản phẩm được xác định thông qua:

A. Trình độ chất lượng sản phẩm

B. Chất lượng toàn phần

C. Chi phí sản xuất

D. Cả A và B

Câu 9: Cơ sở để xác định cá thể quan trọng nhất để cải tiến chất lượng trong biểu đồ pasreto:

A. nguyên tắc 80:20 và điểm gãy

B. nguyên tắc độ biến động của dữ liệu

C. nguyên tắc số đông

D. tất cả đều sai

Câu 11: Sản xuất tinh gọn là tên gọi của phương pháp quản lý:

A. 6 sigma

B. Lean manufacturing

C. Benchmarking

D. Không có câu nào đúng

Câu 12: ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về:

A. Hệ thống quản lý chất lượng

B. Quản lý môi trường

C. Hướng dẫn kiểm tra chất lượng

D. Hướng dẫn kiểm tra tài chính doanh nghiệp

Câu 14: Tiêu chuẩn nào làm chuẩn mực để đánh giá chứng nhận:

A. ISO 9000:2005

B. ISO 9001:2008

C. ISO 9004:2009

D. Tất cả các câu trên

Câu 16: Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 được xây dựng dựa trên triết lý:

A. coi khách hàng là số 1

B. chất lượng là trọng tâm của các hoạt động

C. nếu một tổ chức có hệ thống quản trị chất lượng tốt thì những sản phẩm hay dịch vụ mà nó cung cấp cũng sẽ tốt

D. tất cả mọi người đều phải hợp tác với nhau trong công việc

Câu 17: Câu nói nào sau đây không đúng về ISO 9001:2008?

A. Phạm vi áp dụng của ISO 9001:2008 là rất rộng, bao gồm các tổ chức ở mọi lĩnh vực

B. Việc quyết định có áp dụng ISO 9001:2008 hay không hoàn toàn do sự tự nguyện của tổ chức

C. Một doanh nghiệp sau khi đã có chứng chỉ ISO 9001:2008 rồi thì chỉ được mua nguyên vật liệu từ những nhà cung cấp có chứng chỉ này

D. Thực hiện ISO 9001:2008 có nghĩa là doanh nghiệp biết những gì mình đã làm, làm những gì đã biết, tìm ra sự khác biệt và điều chỉnh

Câu 19: Xác định câu đúng nhất:

A. Người tiêu dùng luôn có nhu cầu cấp bách và thường xuyên

B. Tùy theo nhu cầu mà người tiêu dùng có thể xuất hiện nhu cầu trước mắt, cấp bách, thường xuyên hoặc thuần túy và cao siêu

C. Người tiêu dùng luôn có nhu cầu trước mắt và thời vụ

D. Người tiêu dùng luôn có nhu cầu thường xuyên và thuần túy

Câu 20: Xác định câu đúng nhất:

A. Chính phẩm được hiểu là sản phẩm trong miền nghiệm thu

B. Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp chuẩn

C. Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp hợp đồng

D. Chính phẩm được hiểu là sản phẩm có chất lượng cao nhất

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên