Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 320 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Phần nghiên cứu một số nội dung chính của dự án khả thi, gồm:

A. 3 nội dung 

B. 4 nội dung 

C. 5 nội dung 

D. 6 nội dung 

Câu 2: Nghiên cứu thị trường trong dự án khả thi nhằm để trả lời câu hỏi:

A. Sản xuất cái gì, cho ai và sản xuất bao nhiêu?

B. Sản xuất bằng cách nào?

C. Địa điểm sản xuất ở đâu?

D. Tất cả các câu trên đều đúng?

Câu 6: Mô hình dự báo cầu: \({y_{(n + L)}} = {y_n} + L\overline \sigma \)  là cách dự báo:

A. Bằng lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân

B. Bằng tốc độ phát triển bình quân

C. Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất

D. Bằng hệ số co giãn

Câu 7: Mô hình dự báo cầu: \({y_{(n + L)}} = {y_n}{(\overline t )^L}\) là cách dự báo: (Chọn phương án đúng)

A. Bằng lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân

B. Bằng tốc độ phát triển bình quân

C. Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất

D. Bằng hệ số co giãn

Câu 8: Có mức cầu của một loại hàng hoá qua 5 năm như sau: 

A. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân

B. Tốc độ phát triển bình quân

C. Phương pháp bình phương nhỏ nhất 

D. Hệ số co giãn

Câu 14: Có bảng tính toán các đại lượng của phương trình đường thẳng dùng dự báo như sau:

A. yt = 2,84+0,14t

B. yt = 0,14+2,84t

C. yt = 4,28+1,48t 

D. yt = 1,48+4,28t

Câu 15: Khả năng chiếm lĩnh thị trường của dự án tính được:

A. Bằng cách lấy công suất thiết kế của dự án chia cho thị trường mục tiêu 

B. Bằng cách lấy công suất lý thuyết của dự án chia cho thị trường mục tiêu

C. Bằng cách lấy công suất thực tế của dự án chia cho thị trường mục tiêu 

D. Bằng cách lấy công suất hòa vốn của dự án chia cho thị trường mục tiêu

Câu 16: Chi phí nghiên cứu kỹ thuật thường chiếm:

A. 60% kinh phí nghiên cứu khả thi

B. 70% kinh phí nghiên cứu khả thi

C. 80% kinh phí nghiên cứu khả thi

D. 90% kinh phí nghiên cứu khả thi

Câu 17: Chi phí nghiên cứu kỹ thuật thường chiếm bao nhiêu phần trăm:

A. 1-2% tổng chi phí nghiên cứu của dự án

B. 1-3% tổng chi phí nghiên cứu của dự án

C. 1-4% tổng chi phí nghiên cứu của dự án

D. 1-5% tổng chi phí nghiên cứu của dự án

Câu 18: Nghiên cứu nội dung kỹ thuật của dự án khả thi với mục đích chính là xác định:

A. Kỹ thuật và Quy trình sản xuất

B. Địa điểm thực hiện dự án

C. Sản xuất với công suất nào? 

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 19: Xây dựng nhà máy gần thị trường tiêu thụ, khi:

A. Nhà máy sử dụng một lượng lớn nguồn tài nguyên

B. Sản phẩm của nhà máy dễ hư hỏng

C. Nguyên liệu sản xuất của nhà máy phải nhập từ nước ngoài

D. Khan hiếm nguồn lao động

Câu 20: Nếu nguyên liệu sản xuất của nhà máy là nguyên liệu ngoại nhập. Vậy thì địa điểm xây dựng nhà máy, trước hết phải:

A. Gần khu dân cư

B. Gần thị trường tiêu thụ

C. Gần sân bay, bến cảng

D. Gần trường học

Câu 21: Cách thức mua công nghệ và kỹ thuật cho dự án là:

A. Thuê mướn

B. Mua đứt

C. Liên doanh liên kết với các nhà cung cấp kỹ thuật

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 22: Công suất dự án, có mấy loại:

A. 3 loại 

B. 4 loại 

C. 5 loại 

D. 6 loại 

Câu 23: Căn cứ lựa chọn công nghệ cho dự án là:

A. Đặc tính kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm dự án

B. Vốn đầu tư và trình độ tiếp nhận kỹ thuật sản xuất của người lao động

C. Nguyên liệu và năng lượng sử dụng 

D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Công suất lớn nhất, đạt được trong điều kiện sản xuất lý tưởng, máy móc, thiết bị chạy 24h/ngày, 365 ngày/năm, là:

A. Công suất lý thuyết 

B. Công suất thiết kế

C. Công suất thực tế

D. Công suất kinh tế tối thiểu

Câu 27: Công suất hòa vốn là:

A. Công suất lý thuyết 

B. Công suất thiết kế

C. Công suất thực tế 

D. Công suất kinh tế tối thiểu

Câu 28: Công suất của dự án:

A. Không nhỏ hơn công suất kinh tế tối thiểu

B. Lấy theo công suất thực tế

C. Không lớn hơn công suất lý thuyết

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 29: Lịch trình thực hiện dự án, có thể được lập bằng:

A. Sơ đồ GANTT và Sơ đồ mạng (PERT)

B. Sơ đồ VENN 

C. Lịch thời vụ 

D. Lịch hoạt động

Câu 30: Một dự án đầu tư có thể có các nguồn vốn sau:

A. Vốn tự có

B. Vốn vay

C. Vốn ngân sách

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên