Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 1.1K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

37 Lần thi

Câu 1: LED là:

A. Diod thu quang

B. Diod phát quang

C. Transistor thu quang

D. Transistor phát quang

Câu 2: Varicap là diod bán dẫn có chức năng như:

A. Một cuộn cảm

B. Biến áp

C. Tụ điện

D. Điện trở

Câu 7: Trong Trasistor lưỡng cực loại N-P-N, hạt dẫn đa số trong cực gốc (cực B) là:

A. Cả điện tử tự do và lỗ trống

B. Các lỗ trống

C. Các điện tử tự do

D. Tất cả đều sai

Câu 8: Trong Trasistor lưỡng cực loại P-N-P, hạt dẫn đa số trong cực gốc (cực B) là:

A. Cả điện tử tự do và lỗ trống

B. Các lỗ trống

C. Các điện tử tự do

D. Tất cả đều sai

Câu 11: Transitor lưỡng cực là loại linh kiện:

A. Thụ động

B. Bán dẫn

C. Dẫn điện

D. Cách điện

Câu 12: Cấu tạo của Transistor lưỡng cực gồm:

A. 2 lớp bán dẫn

B. 3 lớp bán dẫn

C. 4 lớp bán dẫn

D. 5 lớp bán dẫn

Câu 13: Điều kiện để transistor lưỡng cực dẫn khuếch đại khi và chỉ khi:

A. Tiếp giáp phát–gốc phân cực thuận

B. Tiếp giáp phát–gốc phân cực nghịch

C. Tiếp giáp góp–phát phân cựcthuận

D. Tất cả đều sai

Câu 16: Transistor được coi như một chuyển mạch khi hoạt động ở chế độ.

A. Ngưng dẫn và khuếch đại

B. Không phân cực

C. Bảo hòa và khuếch đại

D. Ngưng dẫn và bão hòa

Câu 17: Trong Transistor lưỡng cực loại PNP hạt dẫn cơ bản nào tạo ra dòng điện cực góp?

A. Hạt dẫn điện tử

B. Hạt dẫn lỗ trống

C. Không phải các hạt dẫn trên

D. Cả 2 hạt dẫn trên

Câu 18: Transistor lưỡng cực loại NPN hạt dẫn cơ bản nào tạo ra dòng điện cực góp?

A. Hạt dẫn điện tử

B. Không phải các hạt dẫn trên

C. Hạt dẫn lỗ trống

D. Cả 2 hạt dẫn trên

Câu 19: Quan hệ giữa hệ số khuếch đại dòng điện \(\alpha\) và \(\beta\) được mô tả qua công thức

A. \(\beta = \frac{{1 + \alpha }}{\alpha }\)

B. \(\beta = \frac{{1 - \alpha }}{\alpha }\)

C. \(\beta = \frac{\alpha }{{1 - \alpha }}\)

D. \(\beta = \frac{\alpha }{{1 + \alpha }}\)

Câu 23: Transistor trong sơ đồ được mắc theo cách nào?

A. Phát chung (CE)

B. Góp chung (CC)

C. Gốc chung (CB)

D. Darlington

Câu 24: Transistor trong sơ đồ được mắc theo cách nào?

A. Phát chung (CE)

B. Góp chung (CC)

C. Gốc chung (CB)

D. Darlington

Câu 25: Cho biết transistor hình dưới được phân cực theo cách nào?

A. Định thiên bằng cầu phân áp

B. Định thiên bằng dòng IB cố định

C. Định thiên bằng hồi tiếp âm điện áp

D. Tất cả các cách trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 37 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên