Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 214 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 16. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Một Op-amp lý tưởng có hệ số khuếch đại vòng hở:

A. Rất nhỏ.

B. Phụ thuộc vào hệ số hồi tiếp.

C. Phụ thuộc vào các linh kiện bên ngoài mạch.

D. Rất lớn 

Câu 2: Hãy cho biết IC TL081 là loại Op-amp:

A. Kiểu Op-amp lưỡng cực.

B. Kiểu Op-amp có ngõ vào dùng FET

C. Kiểu Op-amp có ngõ vào dùng BJT

D. Câu B và C đúng

Câu 7: Trong trường hợp mạch có hồi tiếp dương, hãy cho biết kết luận nào sau đây là SAI:

A. Làm mạch ổn định

B. Làm giảm băng thông

C. Làm tăng tín hiệu ngõ ra.

D. Làm tăng độ méo.

Câu 8: Trong trường hợp mạch có hồi tiếp âm, hãy cho biết kết luận nào sau đây là SAI:

A. Làm mạch ổn định

B. Làm tăng tín hiệu ngõ ra.

C. Làm giảm độ méo.

D. Làm tăng băng thông 

Câu 9: Trong trường hợp mạch có hồi tiếp âm, độ lợi mạch khuếch đại:

A. Luôn bằng với độ lợi vòng hở.

B. Tỉ lệ nghịch với hệ số hồi tiếp

C. Phụ thuộc vào các giá trị linh kiện bên ngoài.

D. Phụ thuộc vào hình dạng tín hiệu đưa vào.

Câu 11: Xét mạch khuếch đại đảo như hình 3.1, hãy cho biết kết luận nào sau đây là SAI:

A. Rf là điện  trở hồi tiếp

B. Ri là điện trở nguồn của Vin

C. AvF = - Rf/Ri

D. Tín hiệu vào và tín hiệu ra đảo pha 180 độ.

Câu 12: Xét mạch khuếch đại đảo như hình 3.1, hãy cho biết kết luận nào sau đây là SAI:

A. Hệ số khuếch đại phụ thuộc các linh kiện bên ngoài.

B. Rf là điện trở hồi tiếp.     

C. Tín hiệu vào và tín hiệu ra đảo pha 180 độ.

D. Tín hiệu vào và tín hiệu ra cùng pha. 

Câu 16: Xét mạch khuếch đại đảo như hình 3.2, biết tổng trở ngõ vào là 3000, Avf = -10, nguồn cấp điện 12V. Người ta cho tín hiệu hình sin 20mVp-p (đỉnh –đỉnh) tần số 1KHz. Hỏi dạng sóng điện áp ngõ ra là:

A. Đảo pha 180 độ C, biên độ 200mVp-p, tần số 10KHz.

B. Đảo pha 90 độ, biên độ 200mVp-p, tần số 10KHz. 

C. Đảo pha   90 độ, biên độ 200mVp-p, tần số 1KHz.

D. Đảo pha 180 độ , biên độ 200mVp-p, tần số 1KHz

Câu 17: Xét mạch khuếch đại đảo như hình 3.3, hãy cho biết kết luận nào sau đây là SAI:

A. Đây là mạch khuếch đại đảo dùng Op-amp TL081C.

B. Đây là mạch khuếch đại đảo dùng Op-amp lưỡng cực.

C. Rk = RiRf/(Ri+Rf)   

D. Avf= -Rf/Ri

Câu 20: Trung tâm của nguyên tử được gọi là:

A. Nơtron

B. Hạt nhân

C. Điện tử

D. Hóa trị.

Câu 21: Phần phụ nguyên tử với khối lượng nhỏ nhất là:

A. Điện tử

B. Proton

C. Nơtron

D. Hạt nhân

Câu 24: Tính chất có hướng của điện năng được gọi là:

A. Cực tính

B. Điện áp

C. Nguồn

D. Newton

Câu 25: Tĩnh điện là:

A. Dòng quy ước

B. Nạp tĩnh (không di chuyển)

C. Dòng các electron

D. Dòng các proton

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên