Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 182 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 3: Một nguyên tử sử dụng điện tử ở lớp ngoài cùng để:

A. Ổn định hóa hạt nhân

B. Hủy khối lượng proton

C. Tạo sự liên kết

D. Phát sáng

Câu 4: Bán dẫn thuần khiết hay vật liệu bán dẫn khác là:

A. Chất cách điện

B. Chất dẫn điện

C. Diode

D. Transistor

Câu 5: Trong Transistor NPN, vùng P là:

A. Catốt

B. Cực phát

C. Cực nền

D. Cực thu

Câu 7: FET có ưu điểm hơn BJT là:

A. Tổng trở vào lớn

B. Tổng trở ra lớn.

C. Tổng trở vào nhỏ

D. Tổng trở ra nhỏ.

Câu 8: Mạch dao động tích thoát tạo ra xung:

A. Răng cưa

B. Sin

C. Vuông

D. Câu a và c đúng

Câu 9: Mạch của hầu hết hệ thống điện tử như là TV gồm có hầu hết:

A. Bộ điều chế

B. Bộ dao động

C. Khuếch đại

D. Chỉnh lưu

Câu 13: Điện trở emitter gây ra hồi tiếp _______.

A. Hài

B. Cảm

C. Hồi tiếp dương

D. Hồi tiếp âm

Câu 14: Bộ khuếch đại thuật toán là:

A. Là mạch KĐ một chiều lý tưởng có ngõ vào đối xứng, ngõ ra 1

B. Là một mạch KĐVS đặc biệt.

C. Có điện áp ngõ ra VL=AV. Vid = AV.(V+ - V-)

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Cấu trúc Op-amp gồm có:

A. 2 tầng: KĐVS và KĐCS

B. 3 tầng: KĐVS, KĐ áp Av >>1 và KĐCS

C. 1 tầng: KĐVS 

D. Tất cả đều sai

Câu 16: Điện áp lệch không vào (input offset voltage) là:

A. VOS= | IB+ - IB- |

B. Điện áp DC đưa vào ngõ vào để điện áp ngõ ra bằng 0

C. Điện áp ngõ ra V0 \(\ne\) 0

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Trong mạch khuếch đại đảo dấu, AV:

A. Không phụ thuộc thông số của Op-amp

B. Phụ thuộc thông số của Op-amp

C. Phụ thuộc vào các phần tử mạch hồi tiếp (điện trở)

D. Câu a và c đều đúng.

Câu 18: Tổng trở vào của mạch khuếch đại không đảo:

A. Zi= Rid. AOL/AV

B. Lớn hơn tổng trở vào của mạch đảo

C. Nhỏ hơn tổng trở vào của mạch đảo

D. Câu a và b đúng

Câu 19: Mạch đơn giản nhất trong máy tính hay hệ thống số khác được gọi là:

A. Bộ khuếch đại.

B. Cổng logic.

C. Chỉnh lưu

D. Bộ cộng.

Câu 20: Mạch thực hiện chức năng NOT được gọi là:

A. Chuyển đổi.

B. Mạch lật.

C. Cổng OR.

D. Ngịch đảo (inverter).

Câu 23: Cổng AND được theo sau bộ đảo sẽ làm việc như là:

A. Cổng NAND

B. Cổng NOR

C. Bộ đảo âm

D. Cổng AND loại trừ (exclusive AND)

Câu 24: Trong quá trình nạp điện, tụ điện có hiệu điện thế giữa hai đầu tụ:

A. Lúc đầu tăng sau đó giảm

B. Lúc đầu giảm sau đó tăng

C. Giảm dần theo hàm số mũ

D. Tăng dần theo hàm số mũ

Câu 25: Khi pha thêm một ít photpho vào chất bán dẫn tinh khiết ta được:

A. Chất bán dẫn loại P.

B. Chất bán dẫn loại N.

C. Chất bán dẫn tinh khiết.

D. Chất bán dẫn thuần.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên