Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 156 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 15. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: Đại lượng lưu lượng có các loại như sau:

A. Lưu lượng thể tích, lưu lượng khối lượng và lưu lượng mol

B. Lưu lượng thể tích và lưu lượng khối lượng

C. Lưu lượng khối lượng

D. Lưu lượng thể tích

Câu 2: Bơm pittông thuộc loại bơm:

A. Bơm thể tích

B. Bơm động lực

C. Bơm khí động

D. Bơm đặc biệt

Câu 3: Bơm Ly Tâm thuộc loại bơm: 

A. Bơm động lực

B. Bơm thể tích

C. Bơm khí động

D. Bơm đặc biệt

Câu 4: Bơm bánh răng thuộc loại bơm: 

A. Bơm thể tích

B. Bơm động lực

C. Bơm ly tâm

D. Bơm đặc biệt

Câu 5: Áp dụng phương trình Bernuli viết cho 2 mặt cắt: \(H = \left( {{Z_2} - {Z_1}} \right) + \frac{{{P_2} - {P_1}}}{{\rho g}} + \frac{{{\omega ^2}_2 - {\omega ^2}_1}}{{2g}} + \sum {h_f}\)

A. Năng lượng để thắng lại sự chênh lệch áp suất ở 2 mặt thoáng chất lỏng

B. Năng lượng để khắc phục động năng giữa ống hút và ống đẩy

C. Năng lượng do bơm tạo ra để thắng lại tổng trở lực trên đường ống

D. Năng lượng để khắc phục chiều cao hình học

Câu 6: Bơm cánh trượt thuộc loại bơm:

A. Bơm thể tích

B. Bơm động lực

C. Bơm đặc biệt

D.  Bơm ly tâm

Câu 7: Bơm răng khía thuộc loại bơm:

A. Bơm thể tích

B. Bơm đặc biệt

C. Bơm ly tâm

D. Bơm động lực

Câu 8: Áp dụng phương trình Bernuli viết cho 2 mặt cắt: 

A. Năng lượng để khắc phục động năng giữa ống hút và ống đẩy

B. Năng lượng để khắc phục chiều cao hình học

C. Năng lượng để thắng lại sự chênh lệch áp suất ở 2 mặt thoáng chất lỏng

D. Năng lượng do bơm tạo ra để thắng lại tổng trở lực trên đường ống

Câu 9: Bơm màng thuộc loại bơm:

A. Bơm thể tích

B. Bơm ly tâm

C. Bơm động lực

D. Bơm đặc biệt

Câu 10: Năng suất của bơm là…:

A. Thể tích nước được bơm cung cấp trong 1 đơn vị thời gian

B. Thể tích chất lỏng được bơm cung cấp trong 1 đơn vị thời gian

C. Thể tích chất lỏng được bơm cung cấp trong 1 đơn vị không gian

D. Thể tích chất lỏng được bơm cung cấp trong 1 đơn vị năng lượng

Câu 11: Dựa vào nguyên lý hoạt động người ta phân bơm ra thành các loại như sau:

A. Bơm thể tích, bơm động lực và bơm khí động

B. Bơm thể tích, bơm ly tâm và bơm khí động

C. Bơm Pittong, bơm động lực và bơm khí động

D. Bơm thể tích, bơm khí động và bơm đặc biệt

Câu 12: Hiệu suất của bơm là…:

A. Đại lượng đặc trưng cho độ sử dụng hữu ích của năng lượng truyền từ động cơ đến bơm

B. Đại lượng đặc trưng cho độ sử dụng hữu ích của năng lượng truyền từ bơm đến động cơ

C. Đại lượng đặc trưng cho độ sử dụng hữu ích của nhiệt lượng truyền từ động cơ đến bơm

D. Đại lượng đặc trưng cho độ sử dụng hữu ích của nhiệt lượng truyền từ bơm đến động cơ

Câu 13: Công suất của bơm là…:

A. Năng lượng tiêu tốn để bơm làm việc

B. Năng lượng tiêu tốn để bơm đẩy chất lỏng

C. Năng lượng tiêu tốn để bơm hút chất lỏng

D. Năng lượng tiêu tốn để bơm tạo cột áp H

Câu 14: Đặc tuyến của bơm biểu diễn mối quan hệ giữa:

A. \(Q{\rm{ }}--{\rm{ }}H,{\rm{ }}Q{\rm{ }}--{\rm{ }}\eta ,{\rm{ }}H--{\rm{ }}\eta \)

B. \(Q{\rm{ }}--{\rm{ }}N,{\rm{ }}Q{\rm{ }}--{\rm{ }}\eta ,{\rm{ }}H--{\rm{ }}\eta\)

C. \(Q{\rm{ }}--{\rm{ }}N,{\rm{ }}Q{\rm{ }}--{\rm{ }}H,{\rm{ }}Q{\rm{ }}--{\rm{ }}\eta \)

D. \(Q{\rm{ }}--{\rm{ }}N,{\rm{ }}Q{\rm{ }}--{\rm{ }}H,{\rm{ }}H--{\rm{ }}\eta\)

Câu 17: Công suất của bơm được xác định theo công thức sau:

A. \(N = \frac{{\rho gQH}}{{100\eta }}\)

B. \(N = \frac{{\rho gQ\omega }}{{100\eta }}\)

C. \(N = \frac{{\rho gQH}}{{100\mu }}\)

D. \(N = \frac{{\rho gQH}}{{1000\eta }}\)

Câu 18: Trong bơm bánh răng thì…:

A. Rãnh răng thực hiện chức năng như xilanh, răng thực hiện chức năng như pittông

B. Rãnh răng thực hiện chức năng như pittông, răng thực hiện chức năng như xilanh

C. Cả rãnh răng và răng đều thực hiện chức năng như pittông

D. Cả rãnh răng và răng đều thực hiện chức năng như xilanh

Câu 19: Điểm làm việc của bơm là giao điểm của 2 đường: 

A. Q – H của bơm với Q – H của mạng ống

B. Q – H của bơm với Q – N của mạng ống

C. Q – N của bơm với Q – H của mạng ống

D. Q – N của bơm với Q – N của mạng ống

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên