Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 258 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

14 Lần thi

Câu 15: Quá trình thuận nghịch là quá trình có tổn thất nhiệt:

A. Lớn nhất

B. Nhỏ nhất song khác không

C. Bằng không

D. Giá trị tổn thất tùy thuộc quá trình

Câu 16: Hiệu suất nhiệt được dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt của:

A. Chu trình tiêu thụ công

B. Chu trình ngược

C. Chu trình sinh công

D. Cả 2 chu trình sinh công và tiêu thụ công

Câu 17: Hiệu suất nhiệt được tính theo công thức:

A. \({\eta _t} = \frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{q_1}}}\)

B. \({\eta _t} = \frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{q_1} - \left[ {{q_2}} \right]}}\)

C. \({\eta _t} = 1 - \frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{q_1}}}\)

D. \({\eta _t} = \frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{l}\)

Câu 18: Công cấp cho chu trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

A. p-v

B. T-s

C. Cả p-v và T-s

D. Không biểu thị được trên đồ thị p-v lẫn T-s

Câu 19: Công do chu trình sinh ra có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị T-s được không?

A. Không biểu thị được

B. Công cấp cho chu trình mới biểu thị được

C. Tùy theo môi chất mà có thể được hoặc không được

D. Biểu thị được

Câu 21: Công cấp cho quá trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

A. p-v

B. T-s

C. Cả p-v và T-s

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 22: Hai chu trình ngược chiều có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh, có hệ số làm lạnh lần lượt là \(\varepsilon \) =3 và \(\varepsilon \) = 4 thì:

A. chu trình có \(\varepsilon \) = 3 tốt hơn

B. chu trình có \(\varepsilon \) = 4 tốt hơn

C. tùy môi chất lạnh sử dụng

D. cả 2 chu trình đều tốt như nhau

Câu 23: Hệ số làm lạnh của chu trình Carnot ngược chiều:

A. \(\varepsilon  = \frac{{{T_1}}}{{{T_1} - {T_2}}}\)

B. \(\varepsilon  = 1 - \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. \(\varepsilon  = \frac{{{T_2}}}{{{T_1} - {T_2}}}\)

D. \(\varepsilon  = \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

Câu 24: Chu trình Carnot là chu trình thực hiện bởi:

A. 2 quá trình đẳng nhiệt và 2 quá trình đẳng áp

B. 2 quá trình đẳng tích và 2 quá trình đẳng áp

C. 2 quá trình đoạn nhiệt và 2 quá trình đẳng tích

D. 2 quá trình đẳng nhiệt và 2 quá trình đẳng entropy

Câu 25: Chu trình Carnot thuận chiều là chu trình:

A. Có hiệu suất nhiệt lớn nhất khi có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh

B. Có chiều diễn biến theo chiều kim đồng hồ

C. Có hiệu suất nhiệt không phụ thuộc chất môi giới

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 14 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên