Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 276 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

17 Lần thi

Câu 1: Chu trình nào có thể chỉ sử dụng 1 nguồn nhiệt duy nhất:

A. Không có chu trình nào cả

B. Chu trình thuận chiều

C. Chu trình ngược chiều

D. Cả chu trình thuận chiều và ngược chiều

Câu 10: Nhiệt độ T2 cuối quá trình nén 1-2 đoạn nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức: 

A. \({T_2} = {T_1}*{\varepsilon ^k}\)

B. \({T_2} = {T_1}*{\varepsilon ^k}*\lambda \)

C. \({T_2} = {T_1}*\lambda \)

D. \({T_2} = {T_1}*{\varepsilon ^{k-1}}\)

Câu 11: Nhiệt độ T3 cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

A. \({T_3} = {T_1}*{\rho^k}\)

B. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon^{k - 1}}*\lambda *\rho\)

C. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon^{k - 1}}*\rho\)

D. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon^{k - 1}}*\lambda \)

Câu 12: Nhiệt độ T3 cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức: 

A. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon ^{k - 1}}*\lambda \)

B. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon ^{k - 1}}*\rho \)

C. \({T_3} = {T_1}*\lambda \)

D. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon ^k}*\lambda \)

Câu 13: Nhiệt độ T4 cuối quá trình dãn nở của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

A. \({T_4} = {T_1}*\lambda \)

B. \({T_4} = {T_1}*\rho \)

C. \({T_4} = {T_3}*{e^{k - 1}}\)

D. \({T_4} = {T_1}*{\rho ^k}\)

Câu 14: Nhiệt lượng cấp cho chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng:

A. \({q_1} = c*{T_1}*{\varepsilon ^{k - 1}}*(\lambda  - 1)\)

B. \({q_1} = {c_v}*{T_1}*(\lambda  - 1)\)

C. \({q_1} = {c_p}*{T_1}*{\varepsilon ^{k - 1}}*(\lambda  - 1)\)

D. \({q_1} = {c_v}*{T_1}*{\varepsilon ^{k - 1}}*(\lambda  - 1)\)

Câu 15: Nhiệt lượng cấp cho chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng: 

A. \({q_1} = c*{T_1}*{\varepsilon ^{k - 1}}*(\lambda  - 1)\)

B. \({q_1} = {c_v}*{T_1}*(\lambda  - 1)\)

C. \({q_1} = c_v*{T_1}*{\varepsilon ^{k - 1}}*(\lambda  - 1)\)

D. \({q_1} = c_p*{T_1}*{\varepsilon ^{k - 1}}*(\lambda  - 1)\)

Câu 16: Nhiệt lượng nhả ra môi trường xung quanh của chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng: 

A. \({q_2} = c*{T_1}*(\lambda  - 1)\)

B. \({q_2} = {c_p}*{T_1}*(\lambda  - 1)\)

C. \({q_2} = {c_v}*{T_1}*\rho\)

D. \({q_2} = {c_v}*{T_1}*(\lambda  - 1)\)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 17 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên