Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 318 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

30 Lần thi

Câu 2: Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi dùng gas lạnh R134a. Quá trình 3-4 đi qua van tiết lưu là:

A. Quá trình tiết lưu

B. Quá trình đoạn nhiệt

C. Quá trình đẳng enthalpy

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3: Hình dưới biểu thị các mặt đẳng nhiệt nào đúng:

A. Các mặt đẳng nhiệt t1, t2

B. Các mặt đẳng nhiệt t2, t3

C. Các mặt đẳng nhiệt t3, t1

D. Các mặt đẳng nhiệt t1, t2, t3

Câu 4: Định luật Fourier \(q =  - \lambda .gradt\) có:

A. Chiều dòng nhiệt q ngược chiều với gradt

B. Đơn vị đo của hệ số dẫn nhiệt là w/m2

C. Đơn vị đo của q là w/(m2 .độ)

D. Đơn vị đo của gradt là °C/m2

Câu 6: Điều kiện đơn trị được chia làm mấy loại?

A. 1 loại

B. 2 loại

C. 3 loại

D. 4 loại

Câu 7: Có mấy loại điều kiện biên?

A. 1 loại

B. 2 loại

C. 3 loại

D. 4 loại

Câu 8: Điều kiện biên loại 3 cho biết trước:

A. Nhiệt độ bề mặt vật rắn

B. Dòng nhiệt đi qua bề mặt vật rắn

C. Nhiệt độ chất lỏng chảy qua bề mặt vật rắn

D. Nhiệt độ tiếp xúc giữa các vách rắn

Câu 9: Trao đổi nhiệt dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 1 là:

A. Cho biết qui luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

B. Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

C. Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

D. Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Câu 10: Trao đổi nhiệt dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 2 là:

A. Cho biết qui luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

B. Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

C. Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

D. Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Câu 11: Trao đổi nhiệt dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 3 là:

A. Cho biết qui luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

B. Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

C. Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

D. Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Câu 12: Trao đổi nhiệt dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 4 là:

A. Cho biết qui luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

B. Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

C. Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

D. Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Câu 13: Dòng nhiệt đi qua vách phẳng 1 lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (tw1 > tw2):

A. \(q = \frac{{{t_{w1}} - {t_{w2}}}}{{\frac{\delta }{\lambda }}}\)

B. \(q = \frac{{{t_{w2}} - {t_{w1}}}}{{\frac{\delta }{\lambda }}}\)

C. \(q = \frac{{{t_{w1}} - {t_{w2}}}}{{\frac{\lambda }{\delta }}}\)

D. \(q = \frac{{{t_{w2}} - {t_{w1}}}}{{\frac{\lambda }{\delta }}}\)

Câu 14: Dòng nhiệt đi qua vách phẳng n lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (twn+1 > tw1):

A. \(q = \frac{{{t_{w1}} - {t_{wn + 1}}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{\lambda _i}}}{{{\delta _i}}}} }}\)

B. \(q = \frac{{{t_{w1}} - {t_{wn + 1}}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{\delta _i}}}{{{\lambda _i}}}} }}\)

C. \(q = \frac{{{t_{wn + 1}} - {t_1}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{\lambda _i}}}{{{\delta _i}}}} }}\)

D. \(q = \frac{{{t_{wn + 1}} - {t_1}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{\delta _i}}}{{{\lambda _i}}}} }}\)

Câu 15: Dòng nhiệt đi qua vách trụ 1 lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (tw1 > tw2):

A. \({q_1} = \frac{{2\pi \lambda ({t_{w1}} - {t_{w2}})}}{{\ln \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}}}\)

B. \({q_1} = \frac{{2\pi \lambda ({t_{w2}} - {t_{w1}})}}{{\ln \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}}}\)

C. \({q_1} = \frac{{2\pi \lambda ({t_{w1}} - {t_{w2}})}}{{\ln \frac{{{d_1}}}{{{d_2}}}}}\)

D. \(q = \frac{{({t_{w2}} - {t_{w1}})}}{{\frac{\lambda }{\delta }}}\)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 30 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên