Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 176 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Nghiên cứu kinh tế học chính là….

A. Việc tập trung phân tích, tìm hiểu mối quan hệ giữa các nguồn lực và nhu cầu thực tế của từng cá nhân với xã hội

B. Việc tập trung phân tích, tìm hiểu mối quan hệ của từng cá nhân với xã hội

C. Việc tập trung phân tích, tìm hiểu mối quan hệ giữa lao động, tri thức, tài nguyên…

D. Việc tập trung phân tích, tìm hiểu các mối quan hệ trong xã hội

Câu 2: Chọn phát biểu sai

A. Nghiên cứu kinh tế học quan tâm đến vấn đề lao động, tài nguyên

B. Nghiên cứu kinh tế học quan tâm đến vấn đề lao động, tri thức

C. Nghiên cứu kinh tế học quan tâm đến vấn đề khan hiếm

D. Nghiên cứu kinh tế học quan tâm đến vấn đề xã hội học

Câu 3: Chọn pháp biểu sai - Việc lựa chọn để sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả là do…

A. Các nguồn nguồn lực này ngày càng cạn kiệt dần

B. Giới hạn của nguồn tài nguyên

C. Chúng ta muốn tận dụng triệt để tất cả những nguồn lực sẵn có để phục vụ cho lợi ích ngắn hạn hoặc dài hạn

D. Con người muốn tấn công vào các nguồn tài nguyên

Câu 4: Nghiên cứu về lạm phát nằm trong đối tượng của…

A. Kinh tế học vi mô

B. Kinh tế học vĩ mô

C. Kinh tế học thực chứng

D. Kinh tế học chuẩn tắc

Câu 5: Nghiên cứu về thất nghiệp nằm trong đối tượng của…

A. Kinh tế học vi mô

B. Kinh tế học vĩ mô

C. Kinh tế học thực chứng

D. Kinh tế học chuẩn tắc

Câu 6: Nghiên cứu về các tế bào của nền kinh tế và các vấn đề kinh tế cụ thể thuộc về phạm trù của…

A. Kinh tế học vi mô

B. Kinh tế học vĩ mô

C. Kinh tế học thực chứng

D. Kinh tế học chuẩn tắc

Câu 8: Phân tích lợi ích - chi phí (CBA) của hàng hóa thị trường là đối tượng của…

A. Kinh tế học vi mô

B. Kinh tế học vĩ mô

C. Kinh tế học thực chứng

D. Kinh tế học chuẩn tắc

Câu 9: Lý luận cơ bản cho kinh tế học như cung, cầu, giá cả, thị trường thuộc…

A. Kinh tế học vi mô

B. Kinh tế học vĩ mô

C. Kinh tế học thực chứng

D. Kinh tế học chuẩn tắc

Câu 12: Việc mô tả và giải thích các hiện tượng kinh tế thuộc…

A. Kinh tế học vi mô

B. Kinh tế học vĩ mô

C. Kinh tế học thực chứng

D. Kinh tế học chuẩn tắc

Câu 14: Luật tiền lương tối thiểu gây ra thất nghiệp là nhận định của…

A. Kinh tế học vi mô

B. Kinh tế học vĩ mô

C. Kinh tế học thực chứng

D. Kinh tế học chuẩn tắc

Câu 15: Chính phủ cần tăng lương là nhận định của…

A. Kinh tế học vi mô

B. Kinh tế học vĩ mô

C. Kinh tế học thực chứng

D. Kinh tế học chuẩn tắc

Câu 16: Chọn phát biểu sai

A. Trong mô hình tổng cung và tổng cầu thì trục tung biểu hiện về sự biến động về mức giá hàng hóa - dịch vụ

B. Trong mô hình tổng cung và tổng cầu thì trục hoành biểu hiện sự biến động về tổng sản lượng hàng hóa - dịch vụ

C. Mô hình tổng cung và tổng cầu phân tích mối quan hệ giữa giá cả và tổng cung, tổng cầu hàng hóa - dịch vụ

D. Mô hình tổng cung và tổng cầu tập trung vào việc giải quyết vấn đề cung cầu trong phạm vi một ngành nghề hay một doanh nghiệp

Câu 18: Điểm cân bằng của thị trường là điểm…

A. Nhà sản xuất nhận biết được nhu cầu thực tế của xã hội

B. Nhà sản xuất có thể cung ứng với số lượng nhiều hơn nhu cầu thức tế của người tiêu dùng

C. Nhà sản xuất có thể cung ứng với số lượng ít hơn nhu cầu thực tế của người tiêu dùng

D. Cung gây sức ép lên cầu

Câu 20: Chọn phát biểu sai

A. Mâu thuẫn cơ bản nhất của kinh tế học chính là mâu thuẫn giữa nguồn lực có hạn với nhu cầu vô hạn

B. Quy luật cung - cầu giải quyết vấn đề phân bổ những nguồn lực

C. Cơ chế thị trường sẽ giải đáp vấn đề phân bổ những nguồn lực

D. Giá cả là tín hiệu để người mua và người bán tự điều chỉnh hành vi

Câu 21: Để đạt đến điểm cân bằng của thị trường cần…

A. giá cân bằng

B. lượng cân bằng

C. không cần giá cả và lượng cân bằng

D. cả giá cả và lượng cân bằng

Câu 22: Đường tổng cầu có hình dáng mô phỏng…

A. dốc xuống

B. dốc lên

C. vừa dốc lên, vừa xuống

D. nằm ngang

Câu 23: Chọn phát biểu sai.

A. Đường tổng cầu cho chúng ta biết lượng hàng hóa - dịch vụ đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội với một mức giá cho trước

B. Đường tổng cầu cho chúng ta biết lượng hàng hóa - dịch vụ đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội với một mức sản lượng cho trước

C. Nếu các yếu tố khác không thay đổi thì sự sụt giảm mức giá chung của nền kinh tế có xu hướng làm cho lượng cầu về hàng hóa - dịch vụ chuyển dịch theo chiều hướng tăng

D. Nếu các yếu tố khác không thay đổi thì sự tăng mức giá chung của nền kinh tế có xu hướng làm cho lượng cầu về hàng hóa - dịch vụ chuyển dịch theo chiều hướng giảm

Câu 24: Đường tổng cầu thể hiện…

A. quan hệ thuận với giá cả

B. quan hệ nghịch với giá cả

C. không có mối quan hệ với giá cả

D. không có mối quan hệ với sản lượng

Câu 25: Đường cầu không phụ thuộc vào…

A. hiệu ứng về chi tiêu

B. hiệu ứng thương mại

C. hiệu ứng lãi suất

D. hiệu ứng về lợi nhuận

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên