Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 278 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 2: Chọn phát biểu sai.

A. Buộc tất cả những ai xả chất thải đều trả cùng giá tiền cho mỗi đơn vị xả thêm sẽ đạt đến một sự phân bố hiệu quả kinh tế của chi phí kiểm soát chất thải

B. Buộc tất cả những ai xả chất thải đều trả cùng giá tiền cho mỗi đơn vị xả thêm dẫn đến bất cứ một lượng chất thải nào được sinh ra cũng đã thu một chi phí nhất định để quản lý và kiểm soát nó

C. Luật và cơ chế thường đưa đến hệ quả là tổng chi phí kiểm soát ô nhiễm cao hơn nhiều so với các công cụ kinh tế

D. Luật và cơ chế thường cho kết quả là tổng chi phí kiểm soát ô nhiễm thấp hơn nhiều so với các công cụ kinh tế

Câu 3: Với MNPB là lợi ích tăng thêm mà một xí nghiệp đang gây ô nhiễm nhận được từ việc thay đổi mức độ hoạt động của nó bằng một đơn vị và MEC là giá trị của một tác hại kinh tế tăng thêm gây ra bởi ô nhiễm có liên quan đến một đơn vị hoạt động tăng thêm thì…

A. mức tối ưu kinh tế của ô nhiễm được xác định ở trên đường MNPB

B. mức tối ưu kinh tế của ô nhiễm được xác định ở trên đường MEC

C. mức tối ưu kinh tế của ô nhiễm được xác định tại điểm MNPB = MEC

D. mức tối ưu kinh tế của ô nhiễm được xác định tại điểm MNPB > MEC

Câu 4: Mức tối ưu kinh tế của ô nhiễm là điểm tại đó…

A. mức độ ô nhiễm bằng không

B. ô nhiễm khác không nhưng vẫn trong mức độ chấp nhận được

C. MNPB cao nhất

D. MEC thấp nhất

Câu 5: Lệ phí đánh vào việc phát thải chất thải gây ô nhiễm môi trường là…

A. lệ phí phát thải

B. lệ phí bảo vệ môi trường.

C. lệ phí môi trường theo sản phẩm

D. lệ phí môi trường theo sản phẩm thay thế

Câu 6: Mức thu được áp dụng đối với các chất gây ô nhiễm có trong nước thải là…

A. lệ phí phát thải

B. lệ phí bảo vệ môi trường

C. lệ phí môi trường theo sản phẩm

D. lệ phí môi trường theo sản phẩm thay thế

Câu 7: Lệ phí được đánh vào các sản phẩm có hại cho môi trường khi được sử dụng được gọi là…

A. lệ phí phát thải

B. lệ phí bảo vệ môi trường

C.  lệ phí môi trường theo sản phẩm

D.  lệ phí môi trường theo sản phẩm thay thế

Câu 8: Giấy phép mua bán ô nhiễm có thể chuyển nhượng được nhờ vào…

A. sự khác nhau về chi phí đầu tư xử lý ô nhiễm

B. lệ phí phát thải

C. lệ phí bảo vệ môi trường

D. lệ phí môi trường theo sản phẩm thay thế

Câu 9: Thông qua chuyển nhượng giấy phép mua bán ô nhiễm…

A. người bán côta gây ô nhiễm có thể giảm được chi phí đầu tư cho mục đích bảo vệ môi trường

B. người mua côta gây ô nhiễm có thể giảm được chi phí đầu tư cho mục đích bảo vệ môi trường

C. cả người bán và người mua côta gây ô nhiễm đều có thể giảm được chi phí đầu tư cho mục đích bảo vệ môi trường

D. chi phí đầu tư xử lý ô nhiễm không thay đổi nhưng mục đích bảo vệ môi trường đạt được

Câu 10: Chọn phát biểu sai.

A. Ký quỹ môi trường giúp nhà nước tiết kiệm đầu tư kinh phí khắc phục ô nhiễm môi trường từ ngân sách

B. Ký quỹ môi trường khuyến khích doanh nghiệp chủ động bảo vệ môi trường

C. Ký quỹ môi trường giúp doanh nghiệp lấy lại vốn khi không xảy ra ô nhiễm hoặc suy thoái môi trường

D. Ký quỹ môi trường giúp làm cho chi phí đầu tư xử lý ô nhiễm không thay đổi nhưng mục đích bảo vệ môi trường đạt được

Câu 11: Công cụ nào không thuộc trợ cấp môi trường?

A. Trợ cấp không hoàn lại

B. Các khoản cho vay ưu đãi.

C. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền

D. Ưu đãi thuế

Câu 12: Chọn phát biểu đúng.

A. Tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mực được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường

B. Tiêu chuẩn môi trường là những giới hạn cho phép được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường

C. Tiêu chuẩn môi trường chính là phát triển bền vững của quốc gia

D. Tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mực, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường

Câu 13: Bộ tài nguyên và môi trường ban hành quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT không bao gồm việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường nào sau đây? 

A. TCVN 5937:2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

B. TCVN 5938:2005 - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

C. TCVN 5939:2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

D. QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giấy và bột giấy

Câu 14: Bộ tài nguyên và môi trường về ban hành quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT không bao gồm quy chuẩn nào sau đây?

A. QCVN 01:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

B. QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

C. QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

D. QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên