Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 33

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 33

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 105 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 33. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Mức lipase huyết thanh tăng trong:

A. Bệnh Paget

B. Bệnh Gaucher

C. Viêm tụy cấp

D. Đái tháo đường

Câu 2: Mức alkaline phosphatase huyết thanh tăng trong:

A. Giảm hoạt động tuyến giáp

B. Ung thư tuyến tiền liệt

C. Tăng năng lực tuyến cận giáp

D. Thiếu máu cơ tim

Câu 3: Mức acid phosphatase huyết thanh tăng trong:

A. Ung thư tuyến tiền liệt di căn

B. Nhồi máu cơ tim

C. Bệnh Wilson

D. Bệnh gan

Câu 5: Alkaline phosphatase thông thường của huyết thanh hoạt động khoảng từ:

A. 1.0–5.0 KA đơn vị/100 ml

B. 5.0–13.0 KA đơn vị/100 ml

C. 0.8–2.3 KA đơn vị/100 ml

D. 13.0–21.0 KA đơn vị/100 ml

Câu 6: Acid phosphatase thông thường của huyết thanh hoạt động khoảng từ:

A. 5.0–13.0 KA đơn vị/100 ml

B. 1.0–5.0 KA đơn vị/100 ml 

C. 13.0–18.0 KA đơn vị/100 ml

D. 0.2–0.8 KA đơn vị/100 ml

Câu 7: Yếu tố tác động tới hoạt động của enzyme:

A. Nồng độ

B. pH

C. Nhiệt độ

D. Tất cả những thứ trên

Câu 8: Giá trị bình thường của CPK trong huyết thanh dao động khoảng:

A. 4–60 IU/L

B. 60–250 IU/L

C. 4–17 IU/L

D. > 350 IU/L

Câu 9: Isoenzyme của LDH:

A. Khác biệt chỉ ở 1 amino acid

B. Khác biệt ở hoạt động xúc tác

C. Tồn tại ở 5 dạng phụ thuộc lượng monomer M và H

D. Diễn ra như 1 monomer

Câu 10: Isoenzyme có thể đặc trưng bởi:

A. Protein thiếu hoạt động enzym cần thiết cho sự hoạt hóa của enzyme

B. Enzyme phân giải protein kích hoạt bằng thủy phân

C. Enzyme với cấu trúc bậc một đồng nhất

D. Các enzyme tương tự xúc tác cho nhiều phản ứng khác nhau

Câu 11: Isoenzyme là:

A. Các hình thức khác nhau về mặt hóa học, miễn dịch và tính điện di của một loại enzyme

B. Các hình thức khác nhau của một loại enzyme tương tự trong tất cả các thuộc tính

C. Xúc tác cho các phản ứng khác nhau

D. Có cấu trúc bậc 4 như enzyme

Câu 12: A coenzyme chứa vòng dị tính thơm:

A. TPP

B. Lipoic acid

C. Coenzyme Q

D. Biotin

Câu 14: Cocarboxylase là:

A. Thiamine pyrophosphate

B. Pyridoxal phosphate

C. Biotin

D. CoA

Câu 16: pH tối ưu của hầu hết enzyme là:

A. Giữa 2 và 4

B. Giữa 5 và 9

C. Giữa 8 và 12

D. Trên 12

Câu 17: Enzyme tham gia cùng 2 cơ chất là:

A. Glutamine synthetase

B. Aldolase

C. Gunaine deaminas

D. Arginase

Câu 18: Một enzyme sử dụng chất nhận hydrogen như cơ chất:

A. Xanthine oxidase

B. Aldehyde oxidase

C. Catalase

D. Tryptophan oxygenase

Câu 19: Enzyme dùng một số cơ chất khác, không dùng oxygen như chất nhận hydrogen là:

A. Tyrosinase

B. Succinate dehydrogenase 

C. Uricase

D. Cytochrome oxidase

Câu 20: Một enzyme xúc tác sự oxi hóa khử, dùng oxygen như chất nhận hydrogen là:

A. Cytochrome oxidase

B. Lactate dehydrogenase

C. Malate dehydrogenase

D. Succinate dehydrogenase

Câu 21: Trong sự ức chế hoạt động enzyme không cạnh tranh, tác nhân ức chế:

A. Làm tăng Km

B. Làm giảm Km

C. Không tác động đến Km

D. Làm tăng Km

Câu 22: Trong ức chế cạnh tranh hoạt động enzyme:

A. Rõ ràng Km bị giảm

B. Rõ ràng Km tăng

C. Vmax tăng

D. Vmax giảm

Câu 23: Trong enzyme kinetic, Km chỉ ra:

A. Nồng độ cơ chất để đạt được một nửa Vmax

B. Hằng số phân ly của phức enzyme-cơ chất

C. Nồng độ enzyme

D. Một nửa nồng độ cơ chất để đạt được Vmax

Câu 24: Ở enzyme kinetics Vmax phản ánh:

A. Tổng số của enzyme hoạt động

B. Nồng độ cơ chất

C. Một nửa nồng độ cơ chất

D. Phức enzyme-cơ chất

Câu 25: Trong sự ức chế hoạt động enzyme cạnh tranh:

A. Cấu trúc của chất ức chế thường giống cơ chất

B. Chất ức chế làm giảm rõ ràng Km

C. Km vẫn không bị tác động

D. Chất ức chế làm giảm Vmax mà không tác động Km

Câu 26: Trong ức chế hoạt động enzyme không cạnh tranh khả nghịch:

A. Chất ức chế rất giống cơ chất

B. Ức chế làm giảm vận tốc tối đa có thể đạt được với một số lượng nhất định của enzyme

C. Km giảm

D. Km giảm

Câu 27: Một chất cảm ứng được chứng minh là không xuất hiện trong:

A. Enzyme dị lập thể

B. Enzyme cơ cấu

C. Enzyme bị ức chế

D. Enzyme đồng hoạt

Câu 28: Chất cảm ứng không xuất hiện ở loại enzyme:

A. Enzyme dị lập thể

B. Enzyme cơ cấu

C. Enzyme cộng tác (?)

D. Enzyme đồng phân enzyme

Câu 29: Mô hình Fischer “chìa khóa-ổ khóa ” về hoạt động của enzyme ngụ ý rằng:

A. Vị trí hoạt động được bổ sung về hình dạng của cơ chất chỉ sau khi tương tác

B. Vị trí hoạt động bổ sung về hình dạng của cơ chất

C. Cơ chất thay đổi cấu tạo trước khi tương tác vị trí hoạt động.

D. Vị trí hoạt động rất linh động và điều chỉnh cơ chất.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên