Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 891 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 5. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

73 Lần thi

Câu 1: I- bị oxy hóa thành khí I2 được nhận biết bằng:

A. Giấy tẩm Phenolphtalein chuyển màu hồng

B. Giấy tẩm Ortho Toludin chuyển màu xanh đen

C. Giấy tẩm Fluorescen chuyển màu tím

D. Tan trong lớp Benzen hoặc ChCl3 cho màu tím

Câu 3: SO42- + BaCl → (1) + (2)

A. (1) BaSO4 ; (2) H+

B. (1) BaSO4 ; (2) Cl-

C. (1) BaSO4 ; (2) 2Cl-

D. (1) BaSO4 ; (2) 2H+

Câu 4: SO42- + BaCl2 → ?

A. BaSO4↙ trắng

B. BaSO4↙ keo

C. BaSO4↙ vàng

D. BaSO4↙ xanh lá

Câu 6: Khi phân tích Cation trong dung dịch, nếu dung dịch có màu ta xác định:

A. Anion trước, Cation sau

B. Cation trước, Anion sau

C. Cation mang màu tương ứng trước, Anion sau

D. Lập sơ đồ phân tích hệ thống

Câu 7: Trường hợp dung dịch không màu, ta xác định:

A. Anion trước, Cation sau

B. Cation trước, Anion sau

C. Cation mang màu tương ứng trước, Anion sau

D. Lập sơ đồ phân tích hệ thống

Câu 8: Biết dung dịch có Cl-, Br-, Ithì ta có thể lạo trừ:

A. Cation nhóm I

B. Cation nhóm II

C. Cation nhóm III

D. Cation nhóm IV

Câu 9: Biết dung dịch có SO42- ta có thể loại trừ:

A. Cation nhóm I

B. Cation nhóm II

C. Cation nhóm III

D. Cation nhóm IV

Câu 16: Độ chuẩn TA/X có nghĩa là:

A. Số gam chất A trong 1 mL dung dịch

B. Số gam chất A trong 1 L dung dịch

C. Số gam chất X tương đương 1 mL dung dịch chuẩn A

D. Số gam chất X tương đương 1 L dung dịch chuẩn A

Câu 17: Độ chuẩn TA có nghĩa là:

A. Số gam chất A trong 1 mL dung dịch

B. Số gam chất A trong 1 L dung dịch

C. Số gam chất X tương đương 1 mL dung dịch chuẩn A

D. Số gam chất X tương đương 1 L dung dịch chuẩn A

Câu 25: Độ chuẩn được biểu thị là:

A. Số gam chất tan trong 1ml dung dịch

B. Số mg chất tan trong 100ml dung dịch

C. Số mg chất tan trong 10ml dung dịch

D. Số mg chất tan trong 1000ml dung dịch

Câu 26: Dung dịch acid nitric đậm đặc là dung dịch có độ chuẩn THNO3 = 1,40 (g/ml) có nghĩa là:

A. Trong 1ml dd acid nitric đậm đặc có chứa 1,4 gam HNO3 nguyên chất

B. Trong 1ml dd acid nitric đậm đặc có chứa 1,4 mg HNO3 nguyên chất

C. Trong 100ml dd acid nitric đậm đặc có chứa 1,4 gam HNO3 nguyên chất

D. Trong 100ml dd acid nitric đậm đặc có chứa 1,4 gam HNO3 nguyên chất

Câu 27: Nồng độ phần triệu biểu thị:

A. Số gam chất tan có trong 103 gam dung dịch hay hỗn hợp

B. Số gam chất tan có trong 106 gam dung dịch hay hỗn hợp

C. Số gam chất tan có trong 109 gam dung dịch hay hỗn hợp

D. Số gam chất tan có trong 1012 gam dung dịch hay hỗn hợp

Câu 28: Nồng độ phần tỷ biểu thị:

A. Số gam chất tan có trong 103 gam dung dịch hay hỗn hợp

B. Số gam chất tan có trong 106 gam dung dịch hay hỗn hợp

C. Số gam chất tan có trong 109 gam dung dịch hay hỗn hợp

D. Số gam chất tan có trong 1012 gam dung dịch hay hỗn hợp

Câu 31: Chọn câu sai: Pha chế dung dịch chuẩn từ hóa chất không phải là chất gốc cần lưu ý:

A. Lấy lượng hóa chất dư 5-10% so với lượng tính toán

B. Sau khi pha xong cần phải chuẩn độ dung dịch vừa pha chế bằng dung dịch chuẩn khác thích hợp

C. Pha loãng dung dịch vừa pha chế để được dung dịch có nồng độ đúng như đã yêu cầu

D. Chất phải tinh khiết phân tích (PA; AR) hoặc tinh khiết hóa học (CP), lượng tạp chất phải nhỏ hơn 1%

Câu 32: Yêu cầu về hoá chất sử dụng trong hoá học phân tích đạt tiêu chuẩn tinh khiết hoá học:

A. 99,9 % ≤ X ≤ 99,99 %

B. 99,99 % ≤ X ≤ 99,999 %

C. 99,999 % ≤ X ≤ 99,9999 %

D. ≤ 99 %

Câu 33: Yêu cầu về hoá chất sử dụng trong hoá học phân tích đạt tiêu chuẩn tinh khiết quang học:

A. 99,9 % ≤ X ≤ 99,99 %

B. 99,99 % ≤ X ≤ 99,999 %

C. 99,999 % ≤ X ≤ 99,9999 %

D. ≤ 99 %

Câu 34: Yêu cầu về hoá chất sử dụng trong hoá học phân tích đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích:

A. 99,9 % ≤ X ≤ 99,99 %

B. 99,99 % ≤ X ≤ 99,999 %

C. 99,999 % ≤ X ≤ 99,9999 %

D. ≤ 99 %

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 73 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên