Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 19

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 879 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 19. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

45 Lần thi

Câu 26: Hòa tan muối natri acetate trong nước sẽ cho dung dịch có tính:

A. Base mạnh

B. Base yếu

C. Acid mạnh

D. Acid yếu

Câu 28: Điểm tương đương được phát hiện bằng:

A. Chỉ thị màu

B. pH kế, chỉ thị màu

C. Điện thế kế, chỉ thị màu

D. pH kế, chỉ thị màu, điện thế kế

Câu 30: pH vùng chuyển màu của chỉ thị helianthin:

A. 3,1-4,4

B. 4,4-6,0

C. 8,0-9,6

D. 8,3-10

Câu 32: pH vùng chuyển màu của chỉ thị xanh thymol:

A. 3,1-4,4

B. 4,4-6,0

C. 8,0-9,6

D. 8,3-10

Câu 34: Khi định lượng một acid mạnh bằng một base mạnh, ta chọn chỉ thị:

A. Đỏ methyl

B. Kali cromat

C. Phenolphtalein, đỏ methyl, methyl da cam

D. Đen eriocrom T

Câu 35: Khi định lượng một base mạnh bằng một acid mạnh, ta chọn chỉ thị:

A. Phenolphtalein, đỏ methyl, methyl da cam

B. Murexid

C. Phenolphtalein, thymolphtalein

D. Calcon

Câu 36: Định lượng một acid yếu bằng một base mạnh, ta chọn chỉ thị:

A. Đỏ methyl, methyl da cam

B. Phenolphtalein, thymolphtalein

C. Eosin

D. Kali clorid

Câu 37: Định lượng một base yếu bằng một acid mạnh, ta chọn chỉ thị:

A. Thymolphtalein

B. Phenolphtalein, methyl da cam

C. Đỏ methyl

D. Kali cromat

Câu 38: Định lượng acid mạnh bằng base mạnh, dùng chỉ thị phenolphtalein, dung dịch sẽ chuyển màu từ ..........

A. Không màu sang hồng nhạt

B. Đỏ sang hồng

C. Xanh sang vàng

D. Tím sang không màu

Câu 39: Định lượng acid mạnh bằng base mạnh, dùng chỉ thị đỏ methyl, dung dịch sẽ chuyển màu từ ..........

A. Xanh lơ sang cam

B. Không màu sang hồng nhạt

C. Đỏ hồng sang vàng

D. Xanh sang vàng

Câu 40: Định lượng acid mạnh bằng base mạnh với chỉ thị methyl da cam, dung dịch chuyển màu từ ..........

A. Xanh sang vàng

B. Không màu sang đỏ

C. Hồng đỏ sang vàng

D. Xanh lơ sang cam

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 45 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên