Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 994 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 18. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

38 Lần thi

Câu 1: Định lượng acid mạnh bằng base mạnh với chỉ thị helianthin, dung dịch chuyển màu từ ..........

A. Không màu sang hồng nhạt

B. Hồng đỏ sang vàng

C. Xanh sang vàng

D. Xanh lơ sang cam

Câu 5: Định lượng base mạnh bằng acid mạnh, dùng chỉ thị helianthin, dung dịch chuyển màu từ ..........

A. Tím sang nâu

B. Vàng cam sang đỏ hồng

C. Hồng sang xanh lơ

D. Xanh lơ sang xanh lục, rồi chuyển sang xanh tím

Câu 6: Phương pháp chuẩn độ acid – base dựa trên nguyên tắc của:

A. Phản ứng thế

B. Phản ứng khử

C. Phản ứng oxy hóa

D. Phản ứng trung hòa

Câu 8: Bản chất của các chị thị dùng trong chuẩn độ acid – base là:

A. Muối acid mạnh hoặc muối base mạnh

B. Acid mạnh hoặc base mạnh

C. Acid yếu hoặc base yếu

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Giá trị pT của chất chỉ thị acid - base:

A. = pKHind + 1

B. = pKHind - 1

C. = pKHind ± 1

D. = pKHind

Câu 13: Khoảng pH chuyển màu của chỉ thị acid – base là:

A. pKHind ± 1

B. pKHind ± 2

C. pKHind ± 1,5

D. pKHind

Câu 16: Khi [HInd]/[Ind-] = 100 thì pH dung dịch là bao nhiêu?

A. pH = pKHInd – 1

B. pH = pKHInd – 2

C. pH = pKHInd – 10

D. pH = pKHInd + 1

Câu 17: Khi [Ind-]/[HInd] = 100 thì pH dung dịch là bao nhiêu?

A. pH = pKHInd + 1

B. pH = pKHInd – 2

C. pH = pKHInd – 1

D. pH = pKHInd + 2

Câu 18: Khi [HInd]/[Ind-] = 50 thì pH dung dịch là bao nhiêu?

A. pH = pKHInd + 1,7

B. pH = pKHInd – 2

C. pH = pKHInd – 1,7

D. pH = pKHInd + 2

Câu 19: Khi [Ind-]/[HInd] = 50 thì pH dung dịch là bao nhiêu?

A. pH = pKHInd + 1,7

B. pH = pKHInd – 2

C. pH = pKHInd + 2

D. pH = pKHInd – 1,7

Câu 20: Trong chuẩn độ aicd mạnh bằng base mạnh thì điểm tương đương của đường cong chuẩn độ:

A. Nằm trong môi trường kiềm pHĐTĐ >7

B. Nằm trong môi trường acid pHĐTĐ < 7

C. pHĐTĐ = 7

D. Tất cả đều sai

Câu 21: Trong chuẩn độ base mạnh bằng acid mạnh thì điểm tương đương của đường cong chuẩn độ:

A. Nằm trong môi trường kiềm pHĐTĐ >7

B. Nằm trong môi trường acid pHĐTĐ < 7

C. pHĐTĐ = 7

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Trong chuẩn độ aicd yếu bằng base mạnh thì điểm tương đương của đường cong chuẩn độ:

A. Nằm trong môi trường kiềm pHĐTĐ > 7

B. Nằm trong môi trường acid pHĐTĐ < 7

C. pHĐTĐ = 7

D. Tất cả đều sai

Câu 23: Trong chuẩn độ base yếu bằng acid mạnh thì điểm tương đương của đường cong chuẩn độ:

A. Nằm trong môi trường kiềm pHĐTĐ > 7

B. Nằm trong môi trường acid pHĐTĐ < 7

C. pHĐTĐ = 7

D. Tất cả đều sai

Câu 24: Nhóm nào sau đây là nhóm mang màu:

A. Nhóm Amin

B. Nhóm Cacboxyl

C. Nhóm Sulfo

D. Nhóm Quinon

Câu 25: Nhóm nào dưới đây là nhóm mang màu:

A. Nhóm Amin

B. Nhóm Cacboxyl

C. Nhóm Azo

D. Nhóm Thiozol

Câu 26: Tên nhóm nào sau đây là nhóm mang màu:

A. Nhóm Amin

B. Nhóm Nitro

C. Nhóm Cacboxyl

D. Nhóm Thiozol

Câu 27: Cơ chế chuyển màu của chỉ thị acid – base được giải thích theo:

A. Thuyết bảo toàn khối lượng

B. Thuyết bào toàn điện tích

C. Thuyết ion

D. Tất cả đều sai

Câu 28: Cơ chế chuyển màu của chỉ thị acid – base được giải thích theo thuyết:

A. Thuyết bảo toàn khối lượng

B. Thuyết nhóm mang màu

C. Thuyết đương lượng

D. Tất cả đều sai

Câu 29: Cơ chế chuyển màu của chỉ thị acid – base được giải thích dựa vào:

A. Thuyết ion và thuyết mang màu

B. Thuyết bào toàn điện tích

C. Thuyết đương lượng

D. Tất cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 38 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên