Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 736 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

37 Lần thi

Câu 1: Đại lượng điện thụ động là những đại lượng điện ở trạng thái bình thường:

A. Có mang năng lượng điện

B. Không mang năng lượng điện 

C. Có dòng điện

D. Có điện áp

Câu 2: Đại lượng điện tác động là những đại lượng điện ở trạng thái bình thường:

A. Có mang năng lượng điện 

B. Không mang năng lượng điện 

C. Có dòng điện

D. Có điện áp

Câu 3: Trong đo lường, sai số hệ thống thường được gây ra bởi:

A. Người thực hiện phép đo

B. Dụng cụ đo 

C. Đại lượng cần đo

D. Môi trường

Câu 4: Trong đo lường, sai số ngẫu nhiên thường được gây ra bởi:

A. Người thực hiện phép đo

B. Môi trường

C. Đại lượng cần đo

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Nếu các thiết bị đo có cùng cấp chính xác, thì phép đo trực tiếp có sai số:

A. Lớn hơn phép đo gián tiếp 

B. Nhỏ hơn phép đo gián tiếp

C. Bằng với phép đo gián tiếp

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Để giảm nhỏ sai số hệ thống thường dùng phương pháp:

A. Cải tiến phương pháp đo

B. Kiểm định thiết bị đo thường xuyên

C. Thực hiện phép đo nhiều lần

D. Khắc phục môi trường

Câu 7: Để giảm nhỏ sai số ngẫu nhiên thường dùng phương pháp:

A. Kiểm định thiết bị đo thường xuyên

B. Thực hiện phép đo nhiều lần

C. Cải tiến phương pháp đo

D. Tất cả đều sai

Câu 8: Sai số tuyệt đối là:

A. Hiệu số giữa giá trị thực với giá trị đo được

B. Hiệu số giữa giá trị thực với giá trị định mức

C. Tỉ số giữa giá trị thực với giá trị đo được

D. Tỉ số giữa giá trị thực với giá trị định mức 

Câu 9: Sai số tương đối là:

A. Tỉ số giữa giá trị đo được với giá trị định mức

B. Tỉ số giữa sai số tuyệt đối với giá trị định mức

C. Tỉ số giữa sai số tuyệt đối với giá trị thực

D. Tỉ số giữa sai số tuyệt đối với giá trị đo được

Câu 10: Cấp chính xác của thiết bị đo là:

A. Sai số giới hạn tính theo giá trị đo được

B. Sai số giới hạn tính theo giá trị định mức của thiết bị đo

C. Sai số giới hạn tính theo giá trị trung bình cộng số đo

D. Sai số giới hạn tính theo giá trị thực của đại lượng cần đo

Câu 14: Ưu điểm của mạch điện tử trong đo lường là:

A. Độ nhạy thích hợp, độ tin cậy cao

B. Tiêu thụ năng lượng ít, tốc độ đáp ứng nhanh

C. Độ linh hoạt cao, dễ tương thích truyền tín hiệu

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Một thiết bị đo có độ nhạy càng lớn thì sai số do thiết bị đo gây ra:

A. Càng bé

B. Càng lớn

C. Tùy thuộc phương pháp đo

D. Không thay đổi

Câu 16: Độ tin cậy của một thiết bị đo phụ thuộc vào:

A. Độ phức tạp của thiết bị đo

B. Chất lượng các linh kiện cấu thành thiết bị đo

C. Tính ổn định

D. Tất cả đều đúng

Câu 18: Cơ cấu chỉ thị từ điện hoạt động đối với dòng:

A. Một chiều

B. Xoay chiều

C. Dạng bất kỳ

D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Cơ cấu chỉ thị điện từ hoạt động đối với dòng:

A. Một chiều

B. Xoay chiều

C. Không đổi 

D. Cả một chiều và xoay chiều

Câu 20: Cơ cấu chỉ thị điện động hoạt động đối với dòng:

A. Xoay chiều

B. Một chiều

C. Thay đổi 

D. Cả một chiều và xoay chiều

Câu 21: Cơ cấu chỉ thị nào hoạt động đối với dòng xoay chiều:

A. Từ điện, điện từ

B. Từ điện, điện động

C. Điện từ, điện động

D. Tất cả đều đúng

Câu 22: Quan hệ ngõ vào và ra của cơ cấu chỉ thị điện động là một hàm:

A. Tuyến tính

B. Phi tuyến

C. Parabol 

D. Tất cả đều sai

Câu 23: Quan hệ ngõ vào và ra của cơ cấu chỉ thị điện từ là một hàm:

A. Tuyến tính

B. Phi tuyến

C. Bất kỳ

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 37 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên