Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 830 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

47 Lần thi

Câu 1: Ưu điểm của phương pháp đo điện trở dùng cầu cân bằng là:

A. Dãy đo rộng

B. Độ chính xác cao 

C. Tốc độ đo cao

D. Giá thành thấp

Câu 2: Điều kiện cân bằng của cầu Wheatstone đo điện trở là:

A. Tích điện trở các nhánh đối nhau bằng 0

B. Tích điện trở các nhánh kề nhau bằng 0

C. Dòng điện qua điện kế khác 0

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Điều kiện cân bằng của cầu Kelvin đo điện trở là:

A. Tích điện trở các nhánh đối nhau bằng 0

B. Tích điện trở các nhánh kề nhau bằng 0

C. Dòng điện qua điện kế bằng 0

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trị số điện trở đo được bằng phương pháp dùng cầu cân bằng:

A. Không phụ thuộc vào nguồn

B. Có độ chính xác cao

C. Chỉ phụ thuộc vào các điện trở mẫu

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Điện kế trong các cầu đo dùng để:

A. Đọc trị số điện trở cần đo

B. Xác định dòng điện qua cầu

C. Xác định cầu cân bằng hay chưa

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Trong cầu Kelvin thường dùng điện trở 4 đầu là để:

A. Tránh sự xuất hiện hiệu ứng nhiệt điện

B. Có độ chính xác cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Khi đo điện trở lớn, vòng bảo vệ được dùng với mục đích:

A. Loại bỏ dòng điện rò rỉ bề mặt

B. Loại bỏ điện cảm rò rỉ bề mặt

C. Loại bỏ điện áp rò rỉ bề mặt

D. Tất cả đều sai

Câu 8: Trong Megohm kế chuyên dùng dạng kim, khi Rx có trị số bất kỳ thì góc quay:

A. Tỉ lệ với tích 2 dòng điện trong 2 cuộn dây

B. Tỉ lệ với thương 2 dòng điện trong 2 cuộn dây

C. Tỉ lệ với tổng 2 dòng điện trong 2 cuộn dây

D. Tỉ lệ với hiệu 2 dòng điện trong 2 cuộn dây

Câu 9: Điều kiện cân bằng của cầu Wheatstone đo tổng trở là:

A. Tích tổng trở các nhánh đối nhau bằng nhau

B. Điện áp 2 đầu điện kế bằng nhau

C. Dòng điện qua điện kế bằng 0

D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Nếu 2 nhánh đối nhau của cầu đo tổng trở là điện trở, để cầu được cân bằng thì 2 nhánh còn lại:

A. Là điện cảm

B. Là điện dung

C. Có tính chất ngược nhau

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Khi đo điện dung của tụ dùng cầu cân bằng thì sai số của phép đo phụ thuộc vào:

A. Điện áp nguồn

B. Tần số nguồn

C. Nội trở điện kế

D. Độ chính xác các điện trở và điện dung mẫu

Câu 13: Khi đo điện cảm dùng cầu cân bằng thì sai số của phép đo phụ thuộc vào:

A. Điện áp nguồn

B. Tần số nguồn

C. Nội trở điện kế

D. Độ chính xác các điện trở và điện cảm mẫu

Câu 14: Điện kế dùng trong cầu đo tổng trở là điện kế:

A. Xoay chiều

B. Một chiều

C. Cả A và B đều đúng

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Nhược điểm của watt điện động là:

A. Kết quả đo phụ thuộc vào tần số nguồn

B. Giá thành cao

C. Dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường nhiễu

D. Tất cả đều đúng

Câu 23: Để mở rộng tầm đo cho watt kế điện động thường dùng phương pháp:

A. Tăng khả năng chịu dòng của cuộn dây dòng

B. Tăng khả năng chịu áp của cuộn dây áp

C. Kết hợp với biến dòng và biến điện áp

D. Tất cả đều đúng.

Câu 24: Đo công suất của tải dùng bộ biến đổi nhiệt có ưu điểm:

A. Tín hiệu đo lớn

B. Giảm nhỏ sai số

C. Tín hiệu đo có tần số cao và dạng bất kỳ

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 47 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên