Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 733 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

27 Lần thi

Câu 1: Nội trở của vôn kế chỉ thị kim:

A. Thay đổi theo dạng tín hiệu

B. Thay đổi theo tầm đo

C. Không thay đổi theo dạng tín hiệu

D. Không thay đổi theo tầm đo

Câu 2: Khi đo điện áp, nội trở của vôn kế:

A. Không ảnh hưởng đến sai số phép đo

B. Ảnh hưởng nhiều đến sai số phép đo

C. Ảnh hưởng ít đến sai số phép đo

D. Có ảnh hưởng đến sai số phép đo 

Câu 3: Cùng một cơ cấu, cùng tầm đo, tổng trở vào vào của vôn kế AC sẽ:

A. Lớn hơn tổng trở vào của vôn kế DC

B. Nhỏ hơn tổng trở vào của vôn kế DC

C. Bằng tổng trở vào của vôn kế DC

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Khuyết điểm của vôn kế AC dùng diode chỉnh lưu là:

A. Phụ thuộc vào dạng tín hiệu

B. Tần số cao có ảnh hưởng đến tổng trở

C. Tần số cao có ảnh hưởng đến điện dung ký sinh của diode

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Ưu điểm của vôn kế có bộ biến đổi nhiệt là:

A. Không phụ thuộc vào dạng và tần số tín hiệu

B. Không gây ra sai số do nội trở của vôn kế

C. Tổng trở vào không thay đổi theo tầm đo

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Nguồn pin trong đồng hồ VOM kim dùng để:

A. Đo các đại lượng điện thụ động

B. Đo các đại lượng điện tác động

C. Đo điện trở

D. Đo điện dung của tụ điện

Câu 7: Đo điện áp DC bằng phương pháp biến trở vì:

A. Có sai số nhỏ

B. Không bị ảnh hưởng nội trở của nguồn điện áp đo

C. Dùng vôn kế không chính xác

D. Không phụ thuộc vào dạng tín hiệu

Câu 8: Mở rộng tầm đo điện áp cho vôn kế DC và AC dùng:

A. Điện trở nối tiếp

B. Biến áp đo lường (biến điện áp)

C. Thay đổi số vòng dây (cơ cấu điện từ)

D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Đo điện áp nhỏ (mv hoặc mV) DC dùng phương pháp chopper vì:

A. Có đô chính xác cao

B. Cần có hệ số khuếch đại lớn

C. Không bị phụ thuộc điện áp phân cực DC của mạch khuếch đại

D. Tất cả đều sai

Câu 10: Mở rộng tầm đo điện áp cho vôn kế điện tử DC và AC dùng:

A. Điện trở nối tiếp (cơ cấu từ điện)

B. Điện trở phân áp ngõ vào mạch khuếch đại

C. Thay đổi hệ số khuếch đại

D. Thay đổi số vòng dây

Câu 11: Mạch khuếch đại thuật toán dùng đo điện áp phải có:

A. Ngõ vào vi sai có khả năng tốt

B. Độ ổn định cho hệ số khuếch đại đối với sự thay đổi nhiệt độ

C. Hệ số khuếch đại phải có độ tuyến tính cao

D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Hệ số dạng sóng là tỉ số giữa:

A. Trị hiệu dụng/ trị chỉnh lưu trung bình

B. Trị hiệu dụng/ trị đỉnh

C. Trị chỉnh lưu trung bình / trị hiệu dụng

D. Trị đỉnh / trị hiệu dụng

Câu 13: Hệ số đỉnh là tỉ số giữa:

A. Trị hiệu dụng/ trị chỉnh lưu trung bình

B. Trị hiệu dụng/ trị đỉnh

C. Trị chỉnh lưu trung bình / trị hiệu dụng

D. Trị đỉnh / trị hiệu dụng

Câu 14: Khi đo điện áp, nếu nội trở của vôn kế càng lớn thì sai số phép đo:

A. Càng lớn

B. Càng nhỏ

C. Không thay đổi

D. Tuỳ thuộc vào giá trị điện áp cần đo

Câu 16: Khi đo điện trở dùng vôn kế và ampere kế dạng mắc trước (rẽ ngắn) thì sai số phép đo chủ yếu do:

A. Nội trở ampere kế 

B. Nội trở vôn kế

C.  Nguồn cung cấp

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Khi đo điện trở dùng vôn kế và ampere kế dạng mắc sau (rẽ dài) thì sai số phép đo chủ yếu do:

A. Nguồn cung cấp

B. Nội trở vôn kế

C. Nội trở ampere kế

D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Khi đo điện trở dùng phương pháp so sánh dòng thì sai số của phép đo phụ thuộc vào:

A. Nội trở ampere kế

B. Nội trở vôn kế

C. Dòng điện trong mạch

D. Điện áp nguồn

Câu 20: Khi đo điện trở dùng phương pháp so sánh áp thì sai số của phép đo phụ thuộc vào:

A. Nội trở ampere kế

B. Nội trở vôn kế

C. Dòng điện trong mạch

D. Điện áp nguồn

Câu 22: Thang đo của ohm kế nối tiếp thường chia không đều là do:

A. Nguồn cung cấp giảm khi sử dụng

B. Quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay là hàm tuyến tính

C. Quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay là hàm phi tuyến

D. Tất cả đều sai

Câu 23: Trong ohm kế nối tiếp, khi thay đổi tầm đo thì dòng điện qua cơ cấu chỉ thị:

A. Thay đổi

B. Không đổi

C. Đạt giá trị cực đại

D. Tất cả đều sai

Câu 24: Thang đo của ohm kế song song thường:

A. Chia đều

B. Chia không đều

C. Tuỳ thuộc vào quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay 

D. Tất cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 27 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên