Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 115 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 14: Sức chống cắt của đất trong trường hợp tổng quát bao gồm:

A. Ma sát giữa các hạt đất 

B. Lực dính giữa các hạt đất

C. Ma sát và lực dính giữa các hạt đất

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 15: Định luật nào sau đây nghiên cứu sức chống cắt của đất:

A. Định luật Đacxy

B. Định luật thấm tầng

C. Định luật nén lún

D. Định luật Mohr – Coulomb

Câu 16: Sức chống cắt của đất là:

A. Ứng suất pháp trên mặt trượt

B. Ứng suất pháp lớn nhất trên mặt trượt

C. Ứng suất tiếp trên mặt trượt 

D. Ứng suất tiếp lớn nhất trên mặt trượt

Câu 17: Để kết quả xác định thông số chống cắt \((\varphi ,c)\) của đất được chính xác hơn thì dùng phương pháp nào sau đây:

A. Thống kê (tra bảng)

B. Thí nghiệm trong phòng

C. Thí nghiệm hiện trường

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 18: Điểm M ở trạng thái cân bằng bền khi vòng tròn Mohr ứng suất:

A. Nằm trên đường sức chống cắt Coulomb

B. Nằm dưới đường sức chống cắt Coulomb

C. Cắt đường sức chống cắt Coulomb tại 2 điểm

D. Tiếp xúc với đường sức chống cắt Coulomb

Câu 19: Điểm M ở trạng thái cân bằng giới hạn khi vòng tròn Mohr ứng suất:

A. Nằm trên đường sức chống cắt Coulomb

B. Nằm dưới đường sức chống cắt Coulomb

C. Cắt đường sức chống cắt Coulomb tại 2 điểm

D. Tiếp xúc với đường sức chống cắt Coulomb

Câu 20: Đánh giá trạng thái ổn định chống cắt của đất tại một điểm bất kỳ theo điều cân bằng giới hạn Mohr-Rankine là:

A. So sánh góc nội ma sát và góc lệch ứng suất 

B. So sánh góc nội ma sát hữu hiệu và góc lệch ứng suất 

C. So sánh góc nội ma sát hữu hiệu và góc lệch ứng suất lớn nhất 

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 21: Theo điều kiện cân bằng Mohr-Rankine khi đất ở trạng thái cân bằng giới hạn thì:

A. \({\theta _{{\rm{max}}}} < \varphi '\)

B. \({\theta _{{\rm{max}}}} > \varphi '\)

C. \({\theta _{{\rm{max}}}} = \varphi '\)

D. Cả 3 đáp án trên đều sai  

Câu 22: Theo TCXD của Việt Nam sức chịu tải của đất nền được xác định theo phương pháp nào sau đây:

A. Phương pháp hạn chế sự phát triển của vùng biến dạng dẻo

B. Phương pháp cân bằng giới hạn điểm

C. Phương pháp phần tử hữu hạn

D. Cả 3 ý trên

Câu 25: Để tăng cường sức chịu tải của nền đất người ta dùng các biện pháp:

A. Tăng bề rộng móng

B. Tăng chiều sâu chôn móng

C. Cải thiện các chỉ tiêu cơ lý của đất

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên