Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 196 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Điểm giống nhau giữa thị trường chúng khoán tập trung và thị trường OTC là:

A. Đều là các thị trường có tổ chức, chịu sự quản lý, giám sát của nhà nước

B. Hoạt động của thị trường chịu sự chi phối của hệ thống Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 2: Thị trường OTC có đặc điểm:

A. Không có địa điểm tập trung

B. Giao dịch các chứng khoán có độ rủi ro cao

C. Có có chế thanh toán bù trừ đa phương thống nhất

D. Hai câu a và b đúng

Câu 3: Điểm khác biệt giữa thị trường OTC và thị trường chứng khoán tập trung là:

A. Thị trường OTC có các nhà tạo lập thị trường

B. Thị trường OTC có cơ chế thanh toán linh hoạt, đa dạng

C. Địa điểm giao dịch là phi tập trung

D. Tất cả các câu trên

Câu 4: Thị trường chứng khoán tập trung có đặc điểm:

A. Chỉ có một giá đối với một chứng khoán trong cùng thời điểm

B. Tổ chức quản lý trực tiếp là Sở giao dịch chứng khoán

C. Giao dịch các loại chứng khoán có độ rủi ro thấp

D. Tất cả các câu trên

Câu 5: Điểm giống nhau giữa thị trường chứng khoán OTC và thị trường chứng khoán tự do là:

A. Địa điểm giao dịch là phi tập trung

B. Cơ chế xác lập giá là thương lượng và thoả thuận

C. Giao dịch các chứng khoán có độ rủi ro cao, tỷ lệ sinh lời cao

D. Tất cả các câu trên

Câu 6: Thị trường chứng khoán tự do có đặc điểm:

A. Là thị trường không có tổ chức

B. Có cơ chế giao dịch thoả thuận trực tiếp

C. Mua bán tất cả các loại chứng khoán, không có sự quản lý của nhà nước.

D. Tất cả các câu trên

Câu 9: Công ty chứng khoán thường tổ chức theo mô hình:

A. Đa năng

B. Chuyên năng

C. Đơn năng

D. Câu a và b đúng

Câu 10: Công ty chứng khoán có thể được tổ chức dưới hình thức:

A. Công ty hợp Doanh

B. Công ty Cổ phần

C. Công Trách nhiệm hữu hạn

D. Câu b và c đúng

Câu 11: Đặc thù của công ty chứng khoán là các bộ phận có quyền tự quyết  cao và ít phụ thuộc là do đặc trưng sau qui định:

A. Chuyên môn hoá và phân cấp quản lý cao

B. Nhân tố con người mang tính đặ thù

C. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thị trường tài chính

D. Cơ cấu tổ chức

Câu 15: Một công ty chứng khoán thường thực hiện các nghiệp vụ sau:

A. Môi giới chứng khoán

B. Tự doanh, quản lý danh mục đầu tư

C. Bão lãnh phát hành, tư vấn chứng khoán

D. Tất cả các câu trên

Câu 17: Để thực hiện giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bằng cách:

A. Đặt  lệnh trực tiếp tại điểm giao dịch chứng khoán

B. Đặt lệnh qua điện thoại

C. Đặt lệnh qua fax

D. Tất cả các câu trên

Câu 21: Đối với Việt Nam, một phiên giao dịch gồm có:

A. 2 đợt liên tục và 1 đợt định kỳ

B. 2 đợt định kỳ và 1 đợt liên tục

C. 3 đợt

D. Câu b và c đúng

Câu 23: Giá tham chiếu của một cổ phiếu được xác định:

A. Giá đóng cửa của phiên ngày hôm trước

B. Giá mở cửa của ngày giao dịch

C. Giá trần

D. Giá sàn

Câu 24: Đối với sàn giao dịch HoSTC, giá trần bằng:

A. Giá tham chiếu + 5%  giá tham chiếu

B. Giá tham chiếu – 5%  giá tham chiếu

C. Giá tham chiếu + 10% giá tham chiếu

D. Giá tham chiếu – 10% giá tham chiếu

Câu 25: Đối với sàn giao dịch HoSTC, giá sàn bằng:

A. Giá tham chiếu + 5%  giá tham chiếu

B. Giá tham chiếu – 5%  giá tham chiếu

C. Giá tham chiếu + 10% giá tham chiếu

D. Giá tham chiếu – 10% giá tham chiếu

Câu 26: Đối với sàn giao dịch HaSTC, giá trần bằng:

A. Giá tham chiếu + 5%  giá tham chiếu

B. Giá tham chiếu – 5%  giá tham chiếu

C. Giá tham chiếu + 10% giá tham chiếu

D. Giá tham chiếu – 10% giá tham chiếu

Câu 27: Đối với sàn giao dịch HaSTC, giá sàn bằng:

A. Giá tham chiếu + 5%  giá tham chiếu

B. Giá tham chiếu – 5%  giá tham chiếu

C. Giá tham chiếu + 10% giá tham chiếu

D. Giá tham chiếu – 10% giá tham chiếu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên