Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật kinh tế có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật kinh tế có đáp án

  • 24/09/2021
  • 600 Câu hỏi
  • 425 Lượt xem

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu ôn tập, Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật kinh tế có đáp án. Bộ câu hỏi bao gồm 600 câu hỏi kèm đáp án đi kèm. Hy vọng với tài liệu này, sẽ giúp các bạn củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

24/09/2021

Điểm TB

3.1

Tham gia thi

66 Lần thi