Câu hỏi: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của: 

70 Lượt xem
30/08/2021
3.2 9 Đánh giá

A. Chính phủ

B. Thủ tướng chính phủ

C. Quốc hội

D. Chủ tịch nước

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam: 

A. Đảng lãnh đạo

B. Tập trung dân chủ

C. Công khai, minh bạch

D. Quyền lực nhà nước là thống nhất

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Đảng CSVN là: 

A. Tổ chức chính trị

B. Tổ chức chính trị- xã hội

C. Cơ quan nhà nước

D. Tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Giá tính thuế TTĐB của hàng hoá sản xuất trong nước là:

A. Giá bán của cơ sở sản xuất

B. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT

C. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và TTĐB

D. Không câu trả lời nào trên là đúng

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm