Câu hỏi: Mức thuế suất thấp nhất và cao nhất trong biểu thuế lũy tiền từng phần của thuế TNCN hiện hành ở nước ta:

85 Lượt xem
30/08/2021
4.0 5 Đánh giá

A. 0%, 35%

B. 5%, 35%

C.  5%, 40%

D. 10%, 40%

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, giá tính thuế GTGT là:

A. Không phải tính và nộp thuế GTGT

B. Giá bán chưa có thuế GTGT

C. Giá bán đã có thuế GTGT

D. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 2: Đối với cơ sở kinh doanh, chi phí (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp) không được trừ khi xác định TNCT là:

A. Chi ủng hộ trường học được nhà nước cho phép thành lập

B. Chi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

C. Chi ủng hộ hội cựu chiến binh của địa phương

D. Chi ủng hộ xây dựng đường giao thông theo chương trình của nhà nước tại địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 4: Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính thuế GTGT là:

A. Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế.

B. Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT

C. Giá xât dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT

D. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Hàng hoá luân chuyển nội bộ là:

A. Do cơ sở kinh doanh xuất bán

B. Do CSKD cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của CSKD

C. Để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh

D. Do CSKD biếu, tặng 

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 40
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm