Câu hỏi: Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT là:

118 Lượt xem
30/08/2021
3.4 5 Đánh giá

A. Giá chuyển nhượng BĐS

B. Giá chuyển nhượng BĐS trừ giá đất

C. Giá chuyển nhượng BĐS trừ giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng

D.  Giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Hàng hóa, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

A. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập

B. Đồ chơi trẻ em 

C. Nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật

D. Tất cả các đáp án trên

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 2: Doanh nghiệp có thu nhập tính thuế năm 2016 là 500 triệu đồng, lỗ năm 2015 của doanh nghiệp là 800 triệu đồng. Lỗ năm 2015 được chuyển vào thu nhập của năm 2016 là:

A. 500 triệu đồng

B. 800 triệu đồng

C. Được phép chuyển số lỗ bất kỳ nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu đồng

D. Không phải các phương án trên

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 3: Hàng hoá, dịch vụ nào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

A. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

B. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

C. Phân bón

D. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác. 

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 4: Hàng hóa, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

A. Dịch vụ tang lễ

B. Biểu diễn nghệ thuật

C. Dịch vụ bưu chính viễn thông

D. Không có đáp án nào nêu trên

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 5: Đối tượng chịu thuế GTGT là:

A. HHDV sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

B. HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

C. HHDV dùng cho SXKD và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT.

D. Tất cả các đáp án trên

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 40
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm