Câu hỏi: Khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng cho một thiết bị sản xuất. Thì số lượng sản phẩm sản xuất theo thiết kế có thể được đo lường bằng:

95 Lượt xem
30/08/2021
3.7 7 Đánh giá

A. số lượng sản phẩm sản xuất.

B. số giờ máy hoạt động.

C. số lượng sản phẩm sản xuất và số giờ máy hoạt động.

D. số năm sử dụng.

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 3: Theo phương pháp kê khai thường xuyên, vào thời điểm cuối kỳ kế toán TK Giá vốn hàng bán sẽ có kết cấu như sau:

A. Có số dư bên Có.

B. Có số dư bên Nợ.

C. Không có số dư.

D. Có số dư bên Nợ và bên Có.

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quốc tế - Phần 4
Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên