Câu hỏi: Để trình bày một nội dung nghiệp vụ trong một cuộc Hội thảo, anh chị phải sử dụng phần mềm nào?

66 Lượt xem
30/08/2021
3.6 7 Đánh giá

A. Windows

B. Powerpoint

C. Excel

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 6: Ứng dụng Quản lý thuế cấp Tổng cục (QTC) tổng hợp thông tin kế toán, thống kê tình hình thu nộp thuế của toàn quốc:

A. Từ tờ khai thuế của từng người nộp thuế

B. Từ các tệp báo cáo kế toán, thống kê của các Cục thuế truyền lên.

C. ừ chứng từ nộp thuế của từng người nộp thuế.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm