Câu hỏi: Phần mềm ứng dụng Theo dõi nhận, trả hồ sơ thuế (QHS) là phần mềm hỗ trợ công tác của bộ phận nào của Cơ quan thuế:

66 Lượt xem
30/08/2021
3.4 8 Đánh giá

A. Bộ phận Hành chính

B. Bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ

C. Bộ phận Kiểm tra thuế

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Một người không phải là cán bộ trong ngành Thuế, muốn tra cứu thông tin đăng ký thuế của một NNT thì tìm ở đâu?

A. Website ngành Thuế (địa chỉ: gdt.gov.vn)

B. Ứng dụng Đăng ký thuế (TIN)

C. Website ngành Thuế (địa chỉ: ww.tcn.vn)

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Ứng dụng Quản lý thuế cấp Tổng cục (QTC) tổng hợp thông tin kế toán, thống kê tình hình thu nộp thuế của toàn quốc:

A. Từ tờ khai thuế của từng người nộp thuế

B. Từ các tệp báo cáo kế toán, thống kê của các Cục thuế truyền lên.

C. ừ chứng từ nộp thuế của từng người nộp thuế.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm