Câu hỏi: Để theo dõi số thuế đã nộp của doanh nghiệp, Cục Thuế phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào?

54 Lượt xem
30/08/2021
3.7 9 Đánh giá

A. TIN

B. BCTC

C. QLT_TKN

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 3: Người nộp thuế muốn xem một thông tư hướng dẫn về một loại thuế nào đó trên trang web ngành Thuế thì anh chị giới thiệu xem ở trang web nào?

A. HTKK

B. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn)

C. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.tct.vn)

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm