Câu hỏi: Bộ phận Một cửa của Cục thuế có thể in phiếu hẹn trả kết quả xử lý hồ sơ hoàn thuế cho ĐTNT từ ứng dụng nào?

95 Lượt xem
30/08/2021
3.6 10 Đánh giá

A. QLCV

B. QHS

C. QLT_TKN

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 5: Người nộp thuế muốn xem một thông tư hướng dẫn về một loại thuế nào đó trên trang web ngành Thuế thì anh chị giới thiệu xem ở trang web nào?

A. HTKK

B. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn)

C. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.tct.vn)

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 6: Phần mềm ứng dụng TIN được sử dụng để:

A. Đăng ký thuế cho NNT

B. Cấp Mã số thuế cho NNT

C. Cả 2 nội dung trên

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm