Câu hỏi: Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm ứng dụng?

74 Lượt xem
30/08/2021
3.7 6 Đánh giá

A. VATCC

B. Windows 

C. Word

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 3: Là công chức nghiệp vụ ngành Thuế bắt buộc phải hiểu biết kiến thức CNTT theo các nội dung sau:

A. Biết sửa chữa máy tính mà cơ quan đã trang bị cho mình khi máy bị hỏng hóc phần cứng

B. Biết lập trình các ứng dụng nhỏ để đáp ứng yêu cầu công việc của mình

C. Biết sử dụng hoặc khai thác thành thạo các phần mềm ứng dụng của ngành Thuế để phục vụ công việc của mình

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 4: Người nộp thuế muốn xem một thông tư hướng dẫn về một loại thuế nào đó trên trang web ngành Thuế thì anh chị giới thiệu xem ở trang web nào?

A. HTKK

B. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn)

C. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.tct.vn)

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm