Câu hỏi: Tên miền trong địa chỉ email của cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục Thuế là gì?

61 Lượt xem
30/08/2021
3.8 6 Đánh giá

A. @tct.gov.vn

B. @gdt.gov.vn

C. @Tongcucthue.gov.vn

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm