Câu hỏi: Bộ phận thực hiện chức năng triển khai công tác tin học tại các Cục thuế được gọi là:

68 Lượt xem
30/08/2021
3.3 7 Đánh giá

A. Phòng Công nghệ thông tin

B. Phòng Máy tính

C. Phòng Tin học

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm