Câu hỏi: Để xử lý dữ liệu tờ khai thuế của các doanh nghiệp, Cục Thuế phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào?

54 Lượt xem
30/08/2021
3.4 8 Đánh giá

A. TIN

B. QTN

C. QLT_TKN

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm