Câu hỏi: Tham mưu cho Cục trưởng Cục Thuế sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Thuế và Chi cục Thuế theo đúng chiến lược cải cách hệ thống thuế; tinh giảm tổ chức bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý thuế là nhiệm vụ của:

56 Lượt xem
30/08/2021
3.3 8 Đánh giá

A. Phòng Kiểm tra nội bộ

B. Phòng Tổ chức cán bộ

C. Phòng Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế

D. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Phần mềm ứng dụng TIN được sử dụng để:

A. Đăng ký thuế cho NNT

B. Cấp Mã số thuế cho NNT

C. Cả 2 nội dung trên

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm