Câu hỏi: Khi bắt đầu ra kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục hành chính đầu tiên nào với cơ quan thuế?

57 Lượt xem
30/08/2021
3.4 8 Đánh giá

A. Kê khai thuế phải nộp

B. Đăng ký thuế

C. Nộp thuế vào Ngân sách

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Phần mềm ứng dụng TIN được sử dụng để:

A. Đăng ký thuế cho NNT

B. Cấp Mã số thuế cho NNT

C. Cả 2 nội dung trên

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm