Câu hỏi: Anh chị sẽ hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng ứng dụng nào để kê khai thuế bằng tờ khai mã vạch?

98 Lượt xem
30/08/2021
4.1 7 Đánh giá

A. HTKK

B. NTK

C. QLT_TKN

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 5: Ứng dụng Quản lý thuế cấp Tổng cục (QTC) tổng hợp thông tin kế toán, thống kê tình hình thu nộp thuế của toàn quốc:

A. Từ tờ khai thuế của từng người nộp thuế

B. Từ các tệp báo cáo kế toán, thống kê của các Cục thuế truyền lên.

C. ừ chứng từ nộp thuế của từng người nộp thuế.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm