Câu hỏi: Đảng CSVN là: 

53 Lượt xem
30/08/2021
2.6 5 Đánh giá

A. Tổ chức chính trị

B. Tổ chức chính trị- xã hội

C. Cơ quan nhà nước

D. Tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp 

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Quyết định chiến tranh, hòa bình, đại xá là nhiệm vụ của: 

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty Thương mại AMB có số liệu sau:

A. 400.000.000 đồng

B. 370.000.000 đồng

C. 430.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm được quy định trong văn bản đó nhưng:

A. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua ký ban hành

B. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua

C. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

D. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua ký ban hành đối với văn bản do TW ban hành

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Quyết định bầu thủ tướng chính phủ, tổng kiểm toán nhà nước là nhiệm vụ của: 

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của: 

A. Chính phủ

B. Thủ tướng chính phủ

C. Quốc hội

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm