Câu hỏi: Công ty xây dựng Y có doanh thu trong kỳ tính thuế là 2.000.000.000 đồng. Trong đó:

69 Lượt xem
30/08/2021
3.4 9 Đánh giá

A. 60.000.000 đồng

B. 70.000.000 đồng

C. 80.000.000 đồng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Những hàng hoá dưới đây, hàng hoá nào thuộc diện chịu thuế TTĐB: 

A. Tàu bay du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh; 

B. Xe ô tô chở người từ 24 chỗ trở lên

C. Điều hoà nhiệt độ có công suất trên 90.000 BTU;

D. Xe mô tô hai bánh có dung tích trên 125cm3.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Ủy ban kiểm tra TW Đảng có nhiệm vụ:

A. Kiểm tra tài chính Đảng viên

B. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Đảng viên

C. Kiểm tra việc thi hành điều lệ Đảng

D. Kiểm tra tư cách Đảng viên là cán bộ cao cấp

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Giá tính thuế TTĐB của hàng hoá sản xuất trong nước là:

A. Giá bán của cơ sở sản xuất

B. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT

C. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và TTĐB

D. Không câu trả lời nào trên là đúng

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý 

A. Các loại thuế

B. Các khoản thu khác thuộc NSNN

C. Các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

D. Phương án a và c 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm