Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 19

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 89 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 19. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: The office lifts are out of ______ again.

A. operating

B. order

C. work

D. working

Câu 6: It takes a lot of ______ to put on a school play such as hamlet

A. arrangement

B. composition

C. organization

D. programme

Câu 7:  This blue door was _____ painted green.

A. lastly

B. firstly

C. originally

D. presently

Câu 18: The shoes fitted her _______.

A. perfectly

B. justly

C. rightly

D. finely

Câu 20: ______ to leave early is rarely granted.

A. Allowance

B. Permit

C. The privilege

D. Permission

Câu 22: Trains stop here in order to ______ passengers only.

A. pick up

B. pull up

C. pull in

D. get off

Câu 24: Much to their surprise everything went according to _____.

A. arrangement

B. proposal

C. agreement

D. plan

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm