Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 322 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 7: He’s always ______ to his father’s wishes.

A. confident

B. supportive

C. obedient

D. expressive

Câu 23: Where is Jimmy? - He is ____ work. He is busy ____ his monthly report.

A. on / for

B. in / about

C. to / through

D. at / with

Câu 25: My husband and I both go out to work so we share the _______.

A. happiness

B. household chores

C. responsibility

D. employment

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm