Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 16

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 44 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 8: Be quiet! It’s rude to ______ people when they are speaking.

A. interfere

B. interrupt

C. prevent

D. introduce

Câu 20: The police had to _____ the crow ______.

A. keep … to

B. keep … under

C. keep … back

D. keep … on

Câu 22: Shut the window and _____ the cold _______.

A. keep … in

B. keep … out

C. keep … down

D. keep … behind

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm